نویسنده = پریسا خداوردی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر تاثیر تغییر المان های ساختمانی بربهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-113

یونس عباسی؛ پریسا خداوردی؛ افسانه سهرابی