نویسنده = کامران یکتایی
تعداد مقالات: 2
2. مهندسی ارزش ،ابزاری مفید جهت تصمیم گیری مدیران

دوره 1، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 62-67

کامران یکتایی