نویسنده = حسن دیواندری
مروری بر کاربرد آسفالت حفاظتی فوگ سیل در روسازی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-84

رضا اکبری غیبی؛ حسن دیواندری


امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن

دوره 2، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 11-25

کرامت مهدوی؛ حسین حسین جانزاده؛ حسن دیواندری


اثر پلیمرهای مختلف بر خصوصیات قیر و آسفالت

دوره 2، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 11-25

عباس نیلفروشان؛ حسن دیواندری


امکان سنجی استفاده از خاکستربادی وخاکسترکف زباله‌سوزها درساخت بتن و روسازی های آسفالتی

دوره 1، شماره 7، آذر 1398، صفحه 11-26

محمد صحرائی کرم بستی؛ حسن دیواندری؛ بهنام ابوالفتحی