نویسنده = سامان زاهدی درشوری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 77-92

سامان زاهدی درشوری؛ عباس ثابت؛ محمد مهریار


2. الگوی علّی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبز

دوره 1، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 39-54

سامان زاهدی درشوری؛ عباس ثابت