نویسنده = عباس ثابت
تعداد مقالات: 5
1. پیش بینی ریسک پروژه های عمرانی بر اساس ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش

دوره 2، شماره 9، آذر 1399، صفحه 47-56

رضا زارعی؛ عباس ثابت؛ احمد جنابعلی جهرمی


3. مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 45-55

وحید حاتمی؛ عباس ثابت؛ احمد جنابعلی جهرمی


4. تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 77-92

سامان زاهدی درشوری؛ عباس ثابت؛ محمد مهریار


5. الگوی علّی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبز

دوره 1، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 39-54

سامان زاهدی درشوری؛ عباس ثابت