نویسنده = عباسعلی صادقی
مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه

دوره 2، شماره 9، آذر 1399، صفحه 11-21

پویا اکبری؛ وحید صابری؛ حمید صابری؛ فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی


بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع‌های مختلف بر رفتار سازه‌ها

دوره 2، شماره 8، آبان 1399، صفحه 38-54

وحید صابری؛ حمید صابری؛ فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی


بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه

دوره 2، شماره 8، آبان 1399، صفحه 55-71

وحید صابری؛ حمید صابری؛ پویا اکبری؛ فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی


رویکرد تحلیلی بر تأثیر مسابقات معماری در شکل‌دهی معماری معاصر

دوره 2، شماره 7، مهر 1399، صفحه 82-96

فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی


بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی

دوره 2، شماره 7، مهر 1399، صفحه 97-117

کوروش مهدی زاده؛ فائزه اسلامی؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ غلامرضا شوبیری


بررسی تأثیر استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب با مقطع مستطیلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن مسلح

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 11-33

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ نسترن عبدالهی


تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 39-50

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عرفان علی پور؛ عباسعلی صادقی


بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ی بتنی با بتن اجرائی رایج و پر مقاومت تحت تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 56-76

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ فرشید موافق قدیرلی


اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-60

عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده