نویسنده = فائزه اسلامی
مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه

دوره 2، شماره 9، آذر 1399، صفحه 11-21

پویا اکبری؛ وحید صابری؛ حمید صابری؛ فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی


بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع‌های مختلف بر رفتار سازه‌ها

دوره 2، شماره 8، آبان 1399، صفحه 38-54

وحید صابری؛ حمید صابری؛ فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی


بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه

دوره 2، شماره 8، آبان 1399، صفحه 55-71

وحید صابری؛ حمید صابری؛ پویا اکبری؛ فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی


رویکرد تحلیلی بر تأثیر مسابقات معماری در شکل‌دهی معماری معاصر

دوره 2، شماره 7، مهر 1399، صفحه 82-96

فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی


بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی

دوره 2، شماره 7، مهر 1399، صفحه 97-117

کوروش مهدی زاده؛ فائزه اسلامی؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ غلامرضا شوبیری