کلیدواژه‌ها = کمربند خرپایی
بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه

دوره 2، شماره 8، آبان 1399، صفحه 55-71

وحید صابری؛ حمید صابری؛ پویا اکبری؛ فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی