کلیدواژه‌ها = آب‌های زیر زمینی
بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 23-29

میلاد ارجمند؛ نیما صادقیان پیر محله؛ سحر امینی؛ سارا نظرنیا خراجو