کلیدواژه‌ها = پروژه‌های عمرانی
بررسی روشهای تامین مالی پروژه های عمرانی شهرداری یزد با تاکید بر روش های نوین مالی

دوره 3، شماره 10، دی 1400، صفحه 73-86

سید ولی میر حسینی؛ محمد مهدی زارع؛ محمد مهدی کبیری علی‌آباد


مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 45-55

وحید حاتمی؛ عباس ثابت؛ احمد جنابعلی جهرمی