کلیدواژه‌ها = مدیریت پروژه
تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 77-92

سامان زاهدی درشوری؛ عباس ثابت؛ محمد مهریار


مدیریت ارتباطات پروژه

دوره 1، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 63-91

سمانه اکبری