کلیدواژه‌ها = PLAXIS 2D
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر ستون های سنگی محصور شده با ژئوتکستایل ها در بهسازی خاک

دوره 1، شماره 6، آبان 1398، صفحه 45-58

بهزاد عبادی؛ رحمان شریفی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی


2. بررسی روش‌های پایدارسازی در دامنه ناپایدار مسیر جاده‌ها و تعیین مناسب‌ترین روش

دوره 1، شماره 6، آبان 1398، صفحه 59-76

مهدی کاوه؛ رحمان شریفی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی