کلیدواژه‌ها = مقاوم‌سازی لرزه‌ای
بررسی تأثیر استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب با مقطع مستطیلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن مسلح

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 11-33

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ نسترن عبدالهی