کلیدواژه‌ها = ایمنی
مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها

دوره 4، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 72-80

10.22034/cpj.2022.04.03.1133

رضا اکبری غیبی؛ ابوافضل حکمی پور؛ رضا احمدی؛ احسان قربانی


مدیریت ایمنی کارگاه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-96

آذین آیینه


ارزیابی ایمنی و پیامدهای زیست محیطی در تولید سیمان

دوره 1، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 73-86

محمدرضا علی قلی طایفه