کلیدواژه‌ها = ادعا
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ادعا

دوره 2، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 48-57

مهدی صفایی؛ اردلان فیلی؛ آرش توتونچی