کلیدواژه‌ها = تامین مالی
رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی

دوره 2، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 58-67

امید جباری؛ مهدی صفایی؛ بابک امین نژاد


مدیریت هزینه و روش های تامین مالی

دوره 2، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 11-19

حسن سحرخیز