موضوعات = عمران-راه و ترابری
مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها

دوره 4، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 72-80

10.22034/cpj.2022.04.03.1133

رضا اکبری غیبی؛ ابوافضل حکمی پور؛ رضا احمدی؛ احسان قربانی


مروری بر روش های نوین جهت بهینه سازی در کاهش ترافیک های شهری

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 65-74

10.22034/cpj.2022.04.02.1141

رضا اکبری غیبی؛ داریوش جلیلی؛ وحید بخشی