تعداد مقالات: 52
-22. بررسی و مقایسه نتایج طراحی اسکله‌ شمع و عرشه به روش نیروئی و عملکردی

دوره 1، شماره 3، مرداد 1398، صفحه 10-28

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی


-18. امکان سنجی استفاده از خاکستربادی وخاکسترکف زباله‌سوزها درساخت بتن و روسازی های آسفالتی

دوره 1، شماره 7، آذر 1398، صفحه 11-26

محمد صحرائی کرم بستی؛ حسن دیواندری؛ بهنام ابوالفتحی


-15. برررسی تخصیص بهینه ریسک در قراردادها به روش مشارکتی

دوره 1، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 11-20

مهدی بابازاده


شماره‌های پیشین نشریه