مهمترین راهکارهای مدیریتی جهت اجرای پروژه ها به روش اجرای سریع ( Fast tracking ) در پروژه های مترو تهران

نوع مقاله: مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور البرز

2 علی قربانی،استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 3697-19395، تهران،ایران

چکیده

در دنیای امروز شاهد راه اندازی ، حفظ ، کنترل و بهره برداری از پروژه های گوناگون هستیم . پروژه هایی که دارای هزینه های بالایی هستند و استفاده بهینه از این سرمایه در اقتصاد کنونی کشور بسیار مورد توجه مدیران می باشد . از طرف دیگر از هر پروژه ای انتظار می رود که در زمانی معین به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد . امروزه ضرورت احداث سریع خطوط مترو در کلان شهر تهران که درگیر معضل ترافیکی شدید می باشد بر کسی پوشیده نیست . علی رغم فهم این موضوع از طرف مسئولین و اقدامات خوبی که تا این لحظه در این جهت صورت گرفته است . با این حال تلاش بیشتر و عزم جدی تری در رسیدن به سرعتی قابل قبول در ساخت و تکمیل خطوط مترو لازم است.
برای اجرای سریع پروژه ها از اصول مهندسی همزمان ، تحت عنوان روش اجرای سریع در پروژه های ساخت استفاده می شود . در روش اجرای سریع راه کارهایی همچون افزایش منابع ، مهندسی همزمان ، همپوشانی بین فازها ، مهندسی ارزش ، کار تیمی توسط تیم چند کارکردی ، بهبود ارتباطات و انتقال اطلاعات و تسریع در تصمیم گیری ، استفاده از روش های قراردادی موثر (انتقال ریسک ها به صورت موثر) می باشد که با استفاده صحیح از این راه کارها موجب تسریع در اجرای پروژه می شود لذا در این مقاله راهکارهای مدیریتی جهت اجرای پروژه ها به روش اجرای سریع در پروژه های عمرانی کشور مورد بررسی قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها