دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1399، صفحه 1-80 

مقاله پژوهشی

4. اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم

صفحه 41-60

عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده


یادداشت پژوهشی

5. بررسی نقش و کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی ساختمان

صفحه 62-69

افسانه پزشکی؛ امیر حسین خامنه؛ فرهام مقدم راد