نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مغناطیسی مروری بر اثرات استفاده از آب مغناطیسی در مخلوط‌های بتنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 18-30]
 • آب‌های زیر زمینی بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-29]
 • آزادراه اراک-خرم‌آباد اولویت‌بندی ریسک‌ در پروژه های عمرانی براساس روش Best Worst Method مطالعه موردی:آزادراه اراک-خرم‌آباد [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 30-44]
 • آسیب های سازه ای بررسی عوامل مخرب و فرسودگی سازه های بتنی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 43-54]

ا

 • احتمال - اثر مروری بر مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 29-46]
 • ادعا بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ادعا [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 48-57]
 • ادعا بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 34-60]
 • ارتباطات سازمانی پیش بینی ریسک پروژه های عمرانی بر اساس ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 47-56]
 • ارتفاع سازه بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 97-117]
 • ارتقاء عملکرد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی (مورد مطالعه: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 58-66]
 • ارزیابی پیشرفت پروژه رویکردهای نوین مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 31-41]
 • ارگونومی ارگونومی و اثر آن بر مدیریت منابع انسانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-67]
 • استاندارد بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-22]
 • استاندارد PMBOK مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 31-42]
 • استاندارد PRINCE2 مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 31-42]
 • اسکرو انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 55-76]
 • اشتراک دانش مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • افزودنی‌های پلیمری اثر پلیمرهای مختلف بر خصوصیات قیر و آسفالت [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 11-25]
 • الاستومرها اثر پلیمرهای مختلف بر خصوصیات قیر و آسفالت [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 11-25]
 • الیاف امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 11-25]
 • الیاف پلی الفین به دست آوردن ضرایب تبدیل نمونه های استاندارد مکعبی بتن الیافی به نمونه ی استاندارد استوانه ای بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 69-86]
 • الیاف پلی پروپیلن به دست آوردن ضرایب تبدیل نمونه های استاندارد مکعبی بتن الیافی به نمونه ی استاندارد استوانه ای بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 69-86]
 • الیاف کورتا بررسی آزمایشگاهی تأثیر انواع الیاف بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 55-68]
 • الیاف ماکروسینتتیک بررسی آزمایشگاهی تأثیر انواع الیاف بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 55-68]
 • امنیت ارگونومی و اثر آن بر مدیریت منابع انسانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-67]
 • انتخاب پیمانکار بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 11-33]
 • اندازه گیری تاثیر توزیع نرمال و روش کمترین حداقل مربعات در تئوری خطاها [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-69]
 • اندرکنش خاک و سازه مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 11-21]
 • انعطاف‌پذیری ارائه مدلی نوین برای توزیع بودجه برمبنای مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 84-94]
 • انگیزش نقش دل در مدیریت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 80-86]
 • اهمیت نسبی ( RII) عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 70-79]
 • اوراق بهادار مدیریت مالی پروژه‌های عمرانی در قرارداد‌های ساخت،بهره برداری انتقال ، مطالعه موردی فرودگاه ایروان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 11-21]
 • ایستگاه کاربرد روش تاق بتنی (ریب) بعنوان سازه نگهبان حفاری ایستگاه های مترو تهران [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 74-94]
 • ایستگاه سینوپتیک کرج انتخاب بهترین توزیع آماری در برآورد دوره بازگشت بارندگی با استفاده از نرم افزارSmada (مطالعه موردی:شهرستان کرج) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-17]
 • ایمنی شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی با رویکرد تصمیم-گیری چند شاخصه [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 61-70]
 • ایمنی تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 68-80]

ب

 • بارندگی سالانه انتخاب بهترین توزیع آماری در برآورد دوره بازگشت بارندگی با استفاده از نرم افزارSmada (مطالعه موردی:شهرستان کرج) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-17]
 • بازدهی ارگونومی و اثر آن بر مدیریت منابع انسانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-67]
 • بازیابی و ارزیابی پروژه ارتقاء برنامه های حسابداری پروژه با تکنیک های مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 81-93]
 • بازیافت امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 11-25]
 • بتن انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 55-76]
 • بتن اجرائی رایج بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ی بتنی با بتن اجرائی رایج و پر مقاومت تحت تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 56-76]
 • بتن الیافی بررسی آزمایشگاهی تأثیر انواع الیاف بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 55-68]
 • بتن الیافی به دست آوردن ضرایب تبدیل نمونه های استاندارد مکعبی بتن الیافی به نمونه ی استاندارد استوانه ای بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 69-86]
 • بتن الیافی امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 11-25]
 • بتن پر مقاومت بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ی بتنی با بتن اجرائی رایج و پر مقاومت تحت تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 56-76]
 • بتن پلاستیک بررسی تأثیر شاخص خمیری بنتونیت بر مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کارایی بتن پلاستیک [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 87-109]
 • بتن سبز امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 11-25]
 • بچینگ پلانت انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 55-76]
 • برنامه ریزی مروری بر مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن درموفقیت پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 50-63]
 • برنامه ریزی احتمالاتی استفـاده از روش پیشـامد برای زمانبنـدی غـیر قطعـی پـروژه های ساخـت نمونه موردی: پروژۀ عملیات خاکی سد دالکی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 26-37]
 • برنامه ریزی پروژه بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 20-30]
 • برون‌محور تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 39-50]
 • بنتونیت بررسی تأثیر شاخص خمیری بنتونیت بر مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کارایی بتن پلاستیک [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 87-109]
 • بهبود بررسی نقش و کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی ساختمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 62-69]
 • بهبود بهره وری عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 70-79]
 • بهبود کیفیت بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 88-106]
 • بهره برداری روش‌های تأمین مالی و راه‌های بهره‌برداری طرح‌های عمرانی (مطالعه موردی طرح‌های وزارت نیرو مدیریت منابع آب ) [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 38-54]
 • بهره وری عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 70-79]
 • بهره وری ارگونومی و اثر آن بر مدیریت منابع انسانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-67]
 • بهره وری استفـاده از روش پیشـامد برای زمانبنـدی غـیر قطعـی پـروژه های ساخـت نمونه موردی: پروژۀ عملیات خاکی سد دالکی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 26-37]
 • بهره‌وری سرمایه‌های انسانی مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • بهسازی لرزه‌ای بررسی سیستم قاب خمشی بلند مرتبه و نیازسنجی بهسازی آن با رویکرد هزینه و زمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 64-76]
 • بهینه‌سازی ارائه مدلی نوین برای توزیع بودجه برمبنای مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 84-94]
 • بیمه بیمه و مالیات و ضرورت آن [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 69-79]
 • بیمه مهندسی بیمه و مالیات و ضرورت آن [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 69-79]

پ

 • پروژه بررسی تأثیر تجربه نیروی انسانی پروژه ها بر موفقیت پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-35]
 • پروژه ساخت بررسی نقش و کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی ساختمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 62-69]
 • پروژه های اجرایی بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 20-30]
 • پروژه‌های ساخت و ساز مروری بر مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 29-46]
 • پروژه های ساخت و ساز مروری بر نقش مدیریت HSE در صنعت ساخت و ساز و کاهش حوادث ناشی از کار [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • پروژه‌های عمرانی مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • پروژه‌های عمرانی استفاده از سیستم‌های موقعیت یاب جهانی‌ (ردیاب) و بهبود بهره وری در مدیریت ماشین آلات ساختمانی در داخل کشور [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 51-58]
 • پروژه‌های عمرانی مدیریت مالی پروژه‌های عمرانی در قرارداد‌های ساخت،بهره برداری انتقال ، مطالعه موردی فرودگاه ایروان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 11-21]
 • پروژه‌های عمرانی رویکردهای نوین مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 31-41]
 • پروژه های عمرانی مروری بر مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن درموفقیت پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 50-63]
 • پروژه های عمرانی بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 20-30]
 • پروژه های عمرانی مبانی مسئولیت های مهندس ناظر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 51-68]
 • پروژه های عمرانی رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 58-67]
 • پروفیل‌های طولی وسطح زمین مقایسه طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری به روش دستی و استفاده ازنرم‌افزار WaterGems(مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • پلان معماری بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 55-71]
 • پلیمر استایرن بوتادین استایرن اثر پلیمرهای مختلف بر خصوصیات قیر و آسفالت [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 11-25]
 • پن میکسر انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 55-76]
 • پیش‌بینی رویکردهای نوین مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 31-41]
 • پیشرفت پروژه مروری بر مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن درموفقیت پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 50-63]
 • پیمانکاران جزء بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 11-33]

ت

 • تاخیرات بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 34-60]
 • تاق بتنی کاربرد روش تاق بتنی (ریب) بعنوان سازه نگهبان حفاری ایستگاه های مترو تهران [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 74-94]
 • تامین مالی روش‌های تأمین مالی و راه‌های بهره‌برداری طرح‌های عمرانی (مطالعه موردی طرح‌های وزارت نیرو مدیریت منابع آب ) [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 38-54]
 • تامین مالی مدیریت هزینه و روش های تامین مالی [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 11-19]
 • تامین مالی رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 58-67]
 • تجربه بررسی تأثیر تجربه نیروی انسانی پروژه ها بر موفقیت پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-35]
 • تحلیل تاریخچه‎زمانی بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 97-117]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ی بتنی با بتن اجرائی رایج و پر مقاومت تحت تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 56-76]
 • تحلیل غیرخطی بررسی سیستم قاب خمشی بلند مرتبه و نیازسنجی بهسازی آن با رویکرد هزینه و زمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 64-76]
 • تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • تخریب سازه ها بررسی عوامل مخرب و فرسودگی سازه های بتنی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 43-54]
 • تخلخل خواص عمومی مصالح ساخت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 36-49]
 • ترافیک تاثیر ترافیک و مدیریت حمل و نقل بر تاب‌آوری جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 22-29]
 • تراکم خواص عمومی مصالح ساخت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 36-49]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره تحلیل روابط پنهان مراحل فرایند مدیریت دانش (مورد مطالعه: حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 30-37]
 • تفکر سیستم چیست درک تفکر سیستمی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 77-87]
 • تفکر سیستمی درک تفکر سیستمی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 77-87]
 • تکرار عبور عوامل تاثیرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابانهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 71-81]
 • تکنیک ANP شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت نوآوری در پروژه های ساخت و ساز شهر اصفهان با روشANP [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 72-85]
 • تکنیک تاکسونومی عددی ارائه مدلی نوین برای توزیع بودجه برمبنای مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 84-94]
 • تکنیک دلفی ارائه مدلی نوین برای توزیع بودجه برمبنای مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 84-94]
 • توزیع نرمال تاثیر توزیع نرمال و روش کمترین حداقل مربعات در تئوری خطاها [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-69]
 • توزیع های آماری انتخاب بهترین توزیع آماری در برآورد دوره بازگشت بارندگی با استفاده از نرم افزارSmada (مطالعه موردی:شهرستان کرج) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-17]
 • توسعه پایدار مروری بر نقش مدیریت HSE در صنعت ساخت و ساز و کاهش حوادث ناشی از کار [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • توسعه پایدار شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی (مورد مطالعه: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 58-66]
 • توسعه پایدار شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی با رویکرد تصمیم-گیری چند شاخصه [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 61-70]
 • تونل کاربرد روش تاق بتنی (ریب) بعنوان سازه نگهبان حفاری ایستگاه های مترو تهران [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 74-94]
 • تیر پیوند تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 39-50]

ج

 • جابجایی بام بررسی سیستم قاب خمشی بلند مرتبه و نیازسنجی بهسازی آن با رویکرد هزینه و زمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 64-76]
 • جبران خسارت مبانی مسئولیت های مهندس ناظر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 51-68]
 • جبران خسارت.مالیات بیمه و مالیات و ضرورت آن [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 69-79]
 • جذب انرژی بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتار سیستم دیوار برشی فولادی [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 67-83]
 • جو ایمنی تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 68-80]

ح

 • حاشیه‌ی ایمنی عوامل تاثیرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابانهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 71-81]
 • حداقل مربعات تاثیر توزیع نرمال و روش کمترین حداقل مربعات در تئوری خطاها [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-69]
 • حسابداری پروژه ارتقاء برنامه های حسابداری پروژه با تکنیک های مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 81-93]
 • حسابرسی ارتقاء برنامه های حسابداری پروژه با تکنیک های مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 81-93]
 • حفاری کاربرد روش تاق بتنی (ریب) بعنوان سازه نگهبان حفاری ایستگاه های مترو تهران [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 74-94]
 • حقوق بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-29]
 • حقوق پیمان بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 34-60]
 • حوادث ناشی از کار مروری بر نقش مدیریت HSE در صنعت ساخت و ساز و کاهش حوادث ناشی از کار [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]

خ

 • خرابی ارزیابی خرابیهای روسازی آسفالتی محوطه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی محوطه دانشگاه مدیترانه شرقی EMU کشور قبرس شمالی) [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 26-39]
 • خصوصیات مکانیکی خواص عمومی مصالح ساخت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 36-49]
 • خطاها تاثیر توزیع نرمال و روش کمترین حداقل مربعات در تئوری خطاها [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-69]
 • خلاقیت بررسی نقش و کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی ساختمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 62-69]
 • خواص مکانیکی به دست آوردن ضرایب تبدیل نمونه های استاندارد مکعبی بتن الیافی به نمونه ی استاندارد استوانه ای بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 69-86]

د

 • دانش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ادعا [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 48-57]
 • دانش تحلیل روابط پنهان مراحل فرایند مدیریت دانش (مورد مطالعه: حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 30-37]
 • داوری رویکرد تحلیلی بر تأثیر مسابقات معماری در شکل‌دهی معماری معاصر [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 82-96]
 • دراگلاین انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 55-76]
 • دل نقش دل در مدیریت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 80-86]
 • دوام مروری بر اثرات استفاده از آب مغناطیسی در مخلوط‌های بتنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 18-30]
 • دیمتل تحلیل روابط پنهان مراحل فرایند مدیریت دانش (مورد مطالعه: حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 30-37]
 • دیوار برشی فولادی بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتار سیستم دیوار برشی فولادی [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 67-83]

ر

 • راستای زلزله بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 97-117]
 • راهکار شناسایی عوامل تأخیرزا در پروژه های طرح و ساخت مشروط و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد آنها در صنعت نفت و گاز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 95-104]
 • ردیاب استفاده از سیستم‌های موقعیت یاب جهانی‌ (ردیاب) و بهبود بهره وری در مدیریت ماشین آلات ساختمانی در داخل کشور [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 51-58]
 • رگراسیون تاثیر توزیع نرمال و روش کمترین حداقل مربعات در تئوری خطاها [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-69]
 • رهبری نقش دل در مدیریت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 80-86]
 • روانی مروری بر اثرات استفاده از آب مغناطیسی در مخلوط‌های بتنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 18-30]
 • روش مسیر بحرانی ارتقاء برنامه های حسابداری پروژه با تکنیک های مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 81-93]
 • رویکرد دانش محور مروری بر مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 29-46]
 • رویکرد سیستم ها درک تفکر سیستمی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 77-87]
 • ریب کاربرد روش تاق بتنی (ریب) بعنوان سازه نگهبان حفاری ایستگاه های مترو تهران [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 74-94]
 • ریسک پروژه های عمرانی پیش بینی ریسک پروژه های عمرانی بر اساس ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 47-56]
 • ریسک های مالی مدیریت مالی پروژه‌های عمرانی در قرارداد‌های ساخت،بهره برداری انتقال ، مطالعه موردی فرودگاه ایروان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 11-21]

ز

 • زلزله دور از گسل اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • زلزله نزدیک به گسل مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 11-21]
 • زمان انتظار عوامل تاثیرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابانهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 71-81]
 • زمان بندی استفـاده از روش پیشـامد برای زمانبنـدی غـیر قطعـی پـروژه های ساخـت نمونه موردی: پروژۀ عملیات خاکی سد دالکی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 26-37]
 • زمان عبور عوامل تاثیرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابانهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 71-81]
 • زمان نگاه کردن عوامل تاثیرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابانهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 71-81]
 • زیرساخت‌های ترافیکی بررسی اثر هوشمندسازی علائم ترافیکی بر مشکلات ترافیکی شهرها [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 57-73]

س

 • ساختار مولکولی بررسی اثر نانو ذرات مختلف بر خصوصیات آسفالت سرد کارخانه‌ای تولید شده با قیر امولسیون [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 40-57]
 • ساختمان فولادی بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 97-117]
 • ساختمان‌های بلند بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 55-71]
 • ساخت و سازهای مسکونی بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-22]
 • سازمان ارگونومی و اثر آن بر مدیریت منابع انسانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-67]
 • سازمان پروژه محور بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ادعا [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 48-57]
 • سازه کاربرد روش تاق بتنی (ریب) بعنوان سازه نگهبان حفاری ایستگاه های مترو تهران [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 74-94]
 • سازه فولادی مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 11-21]
 • سازه نگهبان کاربرد روش تاق بتنی (ریب) بعنوان سازه نگهبان حفاری ایستگاه های مترو تهران [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 74-94]
 • سازه های بتنی بررسی عوامل مخرب و فرسودگی سازه های بتنی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 43-54]
 • سازه های نگهبان بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-22]
 • سازه‌ی قاب خمشی بتنی بررسی تأثیر استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب با مقطع مستطیلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 11-33]
 • سبد مالی پروژه مدیریت هزینه و روش های تامین مالی [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 11-19]
 • سخت کننده قطری بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتار سیستم دیوار برشی فولادی [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 67-83]
 • سرریز هزینه نقش مدیریت مالی، منابع انسانی و سرریز هزینه در عملکرد پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 77-85]
 • سرمایه بررسی و اولویت بندی موانع و راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی AHP در احداث پروژه های عمرانی شهری، مطالعه موردی شهرداری کهریزک [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 29-47]
 • سرمایه اجتماعی مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • سرمایه ارتباطی مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • سرمایه ساختاری مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • سرمایه شناختی مدل علی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 45-55]
 • سرمایه گذاری رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 58-67]
 • سکونتگاه غیر رسمی تاثیر ترافیک و مدیریت حمل و نقل بر تاب‌آوری جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 22-29]
 • سلامت-ایمنی و محیط زیست(HSE) مروری بر نقش مدیریت HSE در صنعت ساخت و ساز و کاهش حوادث ناشی از کار [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • سیستم حمل و نقل هوشمند بررسی اثر هوشمندسازی علائم ترافیکی بر مشکلات ترافیکی شهرها [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 57-73]
 • سیستم مدیریت روسازی ارزیابی خرابیهای روسازی آسفالتی محوطه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی محوطه دانشگاه مدیترانه شرقی EMU کشور قبرس شمالی) [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 26-39]
 • سیستم های مهندسی شده درک تفکر سیستمی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 77-87]
 • سیمفونی استفـاده از روش پیشـامد برای زمانبنـدی غـیر قطعـی پـروژه های ساخـت نمونه موردی: پروژۀ عملیات خاکی سد دالکی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 26-37]

ش

 • شاخص خرابی اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • شاخص وضعیت روسازی ارزیابی خرابیهای روسازی آسفالتی محوطه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی محوطه دانشگاه مدیترانه شرقی EMU کشور قبرس شمالی) [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 26-39]
 • شبکه آب و فاضلاب مقایسه طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری به روش دستی و استفاده ازنرم‌افزار WaterGems(مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • شبکه های عصبی بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 11-33]
 • شبیه سازی گسسته پیشامد استفـاده از روش پیشـامد برای زمانبنـدی غـیر قطعـی پـروژه های ساخـت نمونه موردی: پروژۀ عملیات خاکی سد دالکی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 26-37]
 • شتاب‌نگاشت دور از گسل بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ی بتنی با بتن اجرائی رایج و پر مقاومت تحت تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 56-76]
 • شرایط خصوصی پیمان بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 34-60]
 • شرایط عمومی پیمان بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 34-60]
 • شکل‌پذیری بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع‌های مختلف بر رفتار سازه‌ها [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 38-54]
 • شکل پلان بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 97-117]
 • شهرداری تحلیل روابط پنهان مراحل فرایند مدیریت دانش (مورد مطالعه: حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 30-37]
 • شهرکرمان تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 68-80]

ص

 • صلاحیت پیمانکاران بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 11-33]
 • صنعت آسفالت بررسی اثر نانو ذرات مختلف بر خصوصیات آسفالت سرد کارخانه‌ای تولید شده با قیر امولسیون [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 40-57]
 • صنعت ساخت و ساز شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی با رویکرد تصمیم-گیری چند شاخصه [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 61-70]
 • صنعت ساخت و ساز شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت نوآوری در پروژه های ساخت و ساز شهر اصفهان با روشANP [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 72-85]

ض

 • ضرایب تبدیل به دست آوردن ضرایب تبدیل نمونه های استاندارد مکعبی بتن الیافی به نمونه ی استاندارد استوانه ای بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 69-86]

ط

 • طراحی بررسی نقش و کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی ساختمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 62-69]
 • طرح عمرانی روش‌های تأمین مالی و راه‌های بهره‌برداری طرح‌های عمرانی (مطالعه موردی طرح‌های وزارت نیرو مدیریت منابع آب ) [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 38-54]
 • طرح و ساخت شناسایی عوامل تأخیرزا در پروژه های طرح و ساخت مشروط و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد آنها در صنعت نفت و گاز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 95-104]

ع

 • عابر پیاده عوامل تاثیرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابانهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 71-81]
 • عدم قطعیت مروری بر مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 29-46]
 • علائم ترافیکی بررسی اثر هوشمندسازی علائم ترافیکی بر مشکلات ترافیکی شهرها [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 57-73]
 • علائم راهنمایی و رانندگی عوامل تاثیرگذار بر حاشیه ایمنی عابرین پیاده در خیابانهای فاقد علائم راهنمایی و رانندگی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 71-81]
 • عملکرد چرخه‌ای تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 39-50]
 • عملیات خاکی استفـاده از روش پیشـامد برای زمانبنـدی غـیر قطعـی پـروژه های ساخـت نمونه موردی: پروژۀ عملیات خاکی سد دالکی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 26-37]
 • عوامل تأخیر شناسایی عوامل تأخیرزا در پروژه های طرح و ساخت مشروط و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد آنها در صنعت نفت و گاز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 95-104]
 • عوامل کلیدی مؤثر شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت نوآوری در پروژه های ساخت و ساز شهر اصفهان با روشANP [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 72-85]

ف

 • فاضلاب شهری مقایسه طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری به روش دستی و استفاده ازنرم‌افزار WaterGems(مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 58-67]
 • فرآیندهای مدیریت پروژه رویکردهای نوین مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 31-41]
 • فرایندهای مدیریتی مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 31-42]
 • فرسودگی بررسی عوامل مخرب و فرسودگی سازه های بتنی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 43-54]
 • فرهنگ ایمنی شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی با رویکرد تصمیم-گیری چند شاخصه [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 61-70]
 • فرهنگ‌سازی رویکرد تحلیلی بر تأثیر مسابقات معماری در شکل‌دهی معماری معاصر [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 82-96]
 • فناوری نانو بررسی اثر نانو ذرات مختلف بر خصوصیات آسفالت سرد کارخانه‌ای تولید شده با قیر امولسیون [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 40-57]

ق

 • قاب خمشی بررسی تأثیر راستای اعمال شتاب‌نگاشت زلزله به سازه‌های قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 97-117]
 • قاب خمشی بتنی بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ی بتنی با بتن اجرائی رایج و پر مقاومت تحت تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 56-76]
 • قاب خمشی فولادی اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • قرارداد بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 34-60]
 • قیر اثر پلیمرهای مختلف بر خصوصیات قیر و آسفالت [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 11-25]

ک

 • کارگاه‌های راه‌سازی تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 68-80]
 • کامپوزیت بررسی آزمایشگاهی تأثیر انواع الیاف بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی بتن الیافی [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 55-68]
 • کانتینیوز انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 55-76]
 • کلمات کلیدی: مدیریت دانش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ادعا [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 48-57]
 • کلمه بررسی و اولویت بندی موانع و راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی AHP در احداث پروژه های عمرانی شهری، مطالعه موردی شهرداری کهریزک [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 29-47]
 • کمربند خرپایی بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 55-71]
 • کنترل پروژه مروری بر مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن درموفقیت پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 50-63]
 • کنترل پروژه بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 20-30]
 • کنترل هزینه ارتقاء برنامه های حسابداری پروژه با تکنیک های مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 81-93]
 • کیفیت پروژه مروری بر مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن درموفقیت پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 50-63]

گ

 • گزارش ضرر و زیان بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 34-60]
 • گودبرداری بررسی روش های اجرایی گودبرداری و بکارگیری سازه های نگهبان در ساخت و سازهای مسکونی در مقایسه با استاندارد موجود در شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 11-22]

ل

 • لایناربین انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 55-76]
 • لنگی برشی بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 55-71]

م

 • ماشین آلات استفاده از سیستم‌های موقعیت یاب جهانی‌ (ردیاب) و بهبود بهره وری در مدیریت ماشین آلات ساختمانی در داخل کشور [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 51-58]
 • مالکیت بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-29]
 • مالیات بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 88-106]
 • ماندگاری تاثیر ترافیک و مدیریت حمل و نقل بر تاب‌آوری جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 22-29]
 • مترو کاربرد روش تاق بتنی (ریب) بعنوان سازه نگهبان حفاری ایستگاه های مترو تهران [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 74-94]
 • محوطه‌های دانشگاهی ارزیابی خرابیهای روسازی آسفالتی محوطه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی محوطه دانشگاه مدیترانه شرقی EMU کشور قبرس شمالی) [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 26-39]
 • محیط‌زیست شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی (مورد مطالعه: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 58-66]
 • محیط کار تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 68-80]
 • مخلوط‌های آسفالتی اثر پلیمرهای مختلف بر خصوصیات قیر و آسفالت [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 11-25]
 • مدل تخصیص بودجه ارائه مدلی نوین برای توزیع بودجه برمبنای مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 84-94]
 • مدول الاستیسیته بررسی تأثیر شاخص خمیری بنتونیت بر مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کارایی بتن پلاستیک [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 87-109]
 • مدیریت نقش دل در مدیریت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 80-86]
 • مدیریت بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 88-106]
 • مدیریت HSE مروری بر نقش مدیریت HSE در صنعت ساخت و ساز و کاهش حوادث ناشی از کار [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • مدیریت ادعا بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مدیریت ادعا [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 48-57]
 • مدیریت ادعا بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 34-60]
 • مدیریت ارزش مروری بر مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 29-46]
 • مدیریت ارزش کسب شده رویکردهای نوین مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 31-41]
 • مدیریت استرس تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 77-92]
 • مدیریت ایمنی شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی با رویکرد تصمیم-گیری چند شاخصه [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 61-70]
 • مدیریت پروژه اولویت‌بندی ریسک‌ در پروژه های عمرانی براساس روش Best Worst Method مطالعه موردی:آزادراه اراک-خرم‌آباد [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 30-44]
 • مدیریت پروژه تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 77-92]
 • مدیریت پروژه بررسی تأثیر تجربه نیروی انسانی پروژه ها بر موفقیت پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-35]
 • مدیریت پروژه مروری بر مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن درموفقیت پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 50-63]
 • مدیریت پروژه مروری بر نقش مدیریت HSE در صنعت ساخت و ساز و کاهش حوادث ناشی از کار [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 11-28]
 • مدیریت پروژه مقایسه استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 31-42]
 • مدیریت پروژه بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 20-30]
 • مدیریت پروژه به کار گیری شیوه مدیریتی چابک در پروژه های ساختمانی [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 42-50]
 • مدیریت پروژه چابک به کار گیری شیوه مدیریتی چابک در پروژه های ساختمانی [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 42-50]
 • مدیریت حمل و نقل تاثیر ترافیک و مدیریت حمل و نقل بر تاب‌آوری جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 22-29]
 • مدیریت دانش تحلیل روابط پنهان مراحل فرایند مدیریت دانش (مورد مطالعه: حوزه فنی و عمرانی شهرداری شیراز) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 30-37]
 • مدیریت دانش پیش بینی ریسک پروژه های عمرانی بر اساس ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 47-56]
 • مدیریت ریسک پیش بینی ریسک پروژه های عمرانی بر اساس ارتباطات سازمانی و مدیریت دانش [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 47-56]
 • مدیریت ریسک مروری بر مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 29-46]
 • مدیریت ریسک‌ اولویت‌بندی ریسک‌ در پروژه های عمرانی براساس روش Best Worst Method مطالعه موردی:آزادراه اراک-خرم‌آباد [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 30-44]
 • مدیریت زمان تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 77-92]
 • مدیریت ساخت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 70-79]
 • مدیریت ساخت به کار گیری شیوه مدیریتی چابک در پروژه های ساختمانی [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 42-50]
 • مدیریت کیفیت بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 88-106]
 • مدیریت مالی نقش مدیریت مالی، منابع انسانی و سرریز هزینه در عملکرد پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 77-85]
 • مدیریت هزینه مدیریت هزینه و روش های تامین مالی [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 11-19]
 • مسئولیت مدنی مبانی مسئولیت های مهندس ناظر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 51-68]
 • مسئولیت ها شناسایی عوامل تأخیرزا در پروژه های طرح و ساخت مشروط و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد آنها در صنعت نفت و گاز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 95-104]
 • مسابقات معماری رویکرد تحلیلی بر تأثیر مسابقات معماری در شکل‌دهی معماری معاصر [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 82-96]
 • مشروط شناسایی عوامل تأخیرزا در پروژه های طرح و ساخت مشروط و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد آنها در صنعت نفت و گاز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 95-104]
 • مصالح خواص عمومی مصالح ساخت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 36-49]
 • مطالعات بررسی و اولویت بندی موانع و راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی AHP در احداث پروژه های عمرانی شهری، مطالعه موردی شهرداری کهریزک [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 29-47]
 • معماری رویکرد تحلیلی بر تأثیر مسابقات معماری در شکل‌دهی معماری معاصر [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 82-96]
 • مفصل پلاستیک بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع‌های مختلف بر رفتار سازه‌ها [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 38-54]
 • مقاومت خواص عمومی مصالح ساخت [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 36-49]
 • مقاومت فشاری مروری بر اثرات استفاده از آب مغناطیسی در مخلوط‌های بتنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 18-30]
 • مقاومت فشاری بررسی تأثیر شاخص خمیری بنتونیت بر مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کارایی بتن پلاستیک [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 87-109]
 • مقاومت کششی مروری بر اثرات استفاده از آب مغناطیسی در مخلوط‌های بتنی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 18-30]
 • مقاوم‌سازی لرزه‌ای بررسی تأثیر استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب با مقطع مستطیلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 11-33]
 • مقررات و آموزش تاثیر ترافیک و مدیریت حمل و نقل بر تاب‌آوری جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 22-29]
 • منابع انسانی ارگونومی و اثر آن بر مدیریت منابع انسانی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 59-67]
 • منابع انسانی نقش مدیریت مالی، منابع انسانی و سرریز هزینه در عملکرد پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 77-85]
 • منابع خارجی رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 58-67]
 • منابع طبیعی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی (مورد مطالعه: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 58-66]
 • منابع مالی مدیریت هزینه و روش های تامین مالی [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 11-19]
 • منابع مالی پروژه مدیریت مالی پروژه‌های عمرانی در قرارداد‌های ساخت،بهره برداری انتقال ، مطالعه موردی فرودگاه ایروان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 11-21]
 • مناطق ممنوعه بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-29]
 • منحنی هیسترزیس بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتار سیستم دیوار برشی فولادی [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 67-83]
 • منحنی هیسترزیس بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع‌های مختلف بر رفتار سازه‌ها [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 38-54]
 • منشا ریسک مروری بر مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 29-46]
 • مهاربند شورون بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع‌های مختلف بر رفتار سازه‌ها [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 38-54]
 • مهاربند کمانش تاب بررسی تأثیر استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب با مقطع مستطیلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 11-33]
 • مهاربند کمانش تاب تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 39-50]
 • مهاربند همگرا مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 11-21]
 • مهندس ناظر مبانی مسئولیت های مهندس ناظر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 51-68]
 • مهندسی ارزش بررسی نقش و کاربرد مهندسی ارزش در بهبود طراحی ساختمان [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 62-69]
 • موازنه هزینه-زمان بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 88-106]
 • موانع سیستم درک تفکر سیستمی [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 77-87]
 • موفّقیت بررسی تأثیر تجربه نیروی انسانی پروژه ها بر موفقیت پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-35]
 • موفقیت پروژه مروری بر مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه و نقش آن درموفقیت پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 50-63]
 • موفقیت نوآوری شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت نوآوری در پروژه های ساخت و ساز شهر اصفهان با روشANP [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 72-85]
 • موی انسان امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 11-25]
 • میدانی بررسی و اولویت بندی موانع و راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی AHP در احداث پروژه های عمرانی شهری، مطالعه موردی شهرداری کهریزک [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 29-47]
 • میراگر شیاردار بررسی تأثیر به‌کارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاع‌های مختلف بر رفتار سازه‌ها [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 38-54]

ن

 • نامنظم اولویت‌بندی شاخص های خرابی لرزه ای در قاب های خمشی فولادی نامنظم [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • نرم‌افزار ABAQUS بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ی بتنی با بتن اجرائی رایج و پر مقاومت تحت تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 56-76]
 • نرم‌افزار ABAQUS بررسی تأثیر استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب با مقطع مستطیلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن مسلح [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 11-33]
 • نرم‌افزار ABAQUS تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 39-50]
 • نرم‌افزار Water Gems مقایسه طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری به روش دستی و استفاده ازنرم‌افزار WaterGems(مطالعه موردی: شهرتهران) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 31-40]
 • نرم افزار اسمادا انتخاب بهترین توزیع آماری در برآورد دوره بازگشت بارندگی با استفاده از نرم افزارSmada (مطالعه موردی:شهرستان کرج) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 11-17]
 • نشانۀ خمیری بررسی تأثیر شاخص خمیری بنتونیت بر مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کارایی بتن پلاستیک [دوره 2، شماره 5، 1399، صفحه 87-109]
 • نظارت مبانی مسئولیت های مهندس ناظر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 51-68]
 • نقد رویکرد تحلیلی بر تأثیر مسابقات معماری در شکل‌دهی معماری معاصر [دوره 2، شماره 7، 1399، صفحه 82-96]
 • نوآوری ساخت و ساز شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت نوآوری در پروژه های ساخت و ساز شهر اصفهان با روشANP [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 72-85]
 • نیروی انسانی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های عمرانی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 70-79]
 • نیروی انسانی بررسی تأثیر تجربه نیروی انسانی پروژه ها بر موفقیت پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 22-35]
 • نیروی باد بررسی نقش پلان معماری بر رفتار سازه‌های بلندمرتبه [دوره 2، شماره 8، 1399، صفحه 55-71]

و

 • واژه‌های کلیدی: سازه‌های بلند مرتبه بررسی سیستم قاب خمشی بلند مرتبه و نیازسنجی بهسازی آن با رویکرد هزینه و زمان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 64-76]
 • واکنش کاتالیستی بررسی اثر نانو ذرات مختلف بر خصوصیات آسفالت سرد کارخانه‌ای تولید شده با قیر امولسیون [دوره 2، شماره 12، 1399، صفحه 40-57]
 • ورود خسارت مبانی مسئولیت های مهندس ناظر [دوره 2، شماره 11، 1399، صفحه 51-68]

ه

 • هاپر انواع بچینگ پلانت ومتعلقات آن [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 55-76]
 • هزینه نقش مدیریت مالی، منابع انسانی و سرریز هزینه در عملکرد پروژه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 77-85]
 • هزینه بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 88-106]
 • هزینه‌یابی کیفیت بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت [دوره 2، شماره 10، 1399، صفحه 88-106]
 • هوشمندسازی بررسی اثر هوشمندسازی علائم ترافیکی بر مشکلات ترافیکی شهرها [دوره 2، شماره 9، 1399، صفحه 57-73]

ی

 • یگان حفاظت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی (مورد مطالعه: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک) [دوره 2، شماره 6، 1399، صفحه 58-66]