نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسفالت حفاظتی مروری بر کاربرد آسفالت حفاظتی فوگ سیل در روسازی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 73-84]

ا

 • اتصال TBF بررسی عملکرد لرزه‌ای اتصال خمشی تیر به ستون فولادی با بال‌های باریک شونده تیر (TBF) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 11-28]
 • اتصالات خمشی فولادی بررسی عملکرد لرزه‌ای اتصال خمشی تیر به ستون فولادی با بال‌های باریک شونده تیر (TBF) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 11-28]
 • اتصال تیر به ستون فولادی بررسی عملکرد لرزه‌ای اتصال خمشی تیر به ستون فولادی با بال‌های باریک شونده تیر (TBF) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 11-28]
 • اتصال خمشی با بال‌های باریک شونده تیر بررسی عملکرد لرزه‌ای اتصال خمشی تیر به ستون فولادی با بال‌های باریک شونده تیر (TBF) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 11-28]
 • ارزیابی پیامد مروری بر ارزیابی چرخه عمر(LCA) درکمی سازی تأثیرات زیست محیطی محصولات بتنی OPC و PFA [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • ارزیابی ریسک مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر راهنمای PMBOK و کاربرد آن در پروژه‌های عمرانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]
 • استاندارد PMBOK مدیریت ریسک در پروژه های شهری با رویکرد مدیریت پروژه PMBOK (مطالعه موردی : مدیریت ریسک پروژه های شهرداری شیراز) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • استانداری زنجان بررسی موانع اصلی موفقیت در پروژه های مشارکتی بخش خصوصی و دولتی : مطالعه موردی پروژه های عمرانی استانداری زنجان [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 11-28]
 • اعتمادسازی نقش مهارت های کوچینگ مدیر پروژه در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی نفعان پروژه (پروژه مورد محوطه سازی و ساختمانهای فرهنگی فرودگاه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 51-68]
 • امولسیون قیر مروری بر کاربرد آسفالت حفاظتی فوگ سیل در روسازی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 73-84]
 • انتشار CO2 مروری بر ارزیابی چرخه عمر(LCA) درکمی سازی تأثیرات زیست محیطی محصولات بتنی OPC و PFA [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • ایلمنیت بررسی دوام بتن سنگین تحت اثر نفوذ یون کلر [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 32-50]
 • ایمنی مدیریت ایمنی کارگاه [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • ایمنی کار در ساختمان مدیریت ایمنی کارگاه [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • ایمنی کارگاه مدیریت ایمنی کارگاه [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]

ب

 • بازخورد نقش مهارت های کوچینگ مدیر پروژه در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی نفعان پروژه (پروژه مورد محوطه سازی و ساختمانهای فرهنگی فرودگاه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 51-68]
 • بتن ژئوپلیمری مروری بر ارزیابی چرخه عمر(LCA) درکمی سازی تأثیرات زیست محیطی محصولات بتنی OPC و PFA [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • بتن سنگین بررسی دوام بتن سنگین تحت اثر نفوذ یون کلر [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 32-50]
 • بتن غلتکی ﻣﺮورى ﺑﺮ خواص بتن غلتکی و ﻛﺎرﺑﺮد مصالح بازیافتی و پوزولانی در آن [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 29-48]
 • برنامه ریزی اولیه سنجش کارائی فعلی و راهکار ارتقاء کارآمدی آتی مرحله امکان سنجی در پروژه های ساختمانی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 102-122]

پ

 • پرسشگری نقش مهارت های کوچینگ مدیر پروژه در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی نفعان پروژه (پروژه مورد محوطه سازی و ساختمانهای فرهنگی فرودگاه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 51-68]
 • پروژه های ساختمانی مروری بر مدیریت کنترل هزینه در پروژه های ساختمانی به روش 5D BIM [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 97-102]
 • پروژه‌های عمرانی بررسی روشهای تامین مالی پروژه های عمرانی شهرداری یزد با تاکید بر روش های نوین مالی [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 73-86]
 • پسماند زغال سنگ ﻣﺮورى ﺑﺮ خواص بتن غلتکی و ﻛﺎرﺑﺮد مصالح بازیافتی و پوزولانی در آن [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 29-48]
 • پیچیدگی ترجمه مقاله ««تاثیر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت سبد پروژه بر عملکرد سازمان دولتی-اهمیت بلوغ فرآیند» (2020) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 42-72]

ت

 • تحلیل کمّی مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر راهنمای PMBOK و کاربرد آن در پروژه‌های عمرانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]
 • تحلیل کیفی مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر راهنمای PMBOK و کاربرد آن در پروژه‌های عمرانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]
 • ترافیک بررسی عوامل محیطی موثر بر تصادفات درون شهری رانندگان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]
 • ترافیک درونشهری بررسی عوامل انسانی موثر در تصادفات رانندگی درونشهری [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 48-59]
 • ترمیم روسازی مروری بر کاربرد آسفالت حفاظتی فوگ سیل در روسازی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 73-84]
 • تست RCMT بررسی دوام بتن سنگین تحت اثر نفوذ یون کلر [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 32-50]
 • تصادفات رانندگی بررسی عوامل محیطی موثر بر تصادفات درون شهری رانندگان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]
 • تصادفات رانندگی بررسی عوامل انسانی موثر در تصادفات رانندگی درونشهری [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 48-59]
 • تقویت خمشی بهینه سازی تیر مسلح بتنی تقویت شده با میلگرد و ورق FRP در متدهای نصب مختلف به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-47]
 • توسعه پایداری شهری سیاست ها و مولفه های موثر جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار با معرفی استراتژی های کاربردی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 69-83]
 • توسعه گردشگری خلاق ارزیابی عوامل موثر برپروژه توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی شهر چالوس [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 59-72]
 • تیر بتن مسلح بهینه سازی تیر مسلح بتنی تقویت شده با میلگرد و ورق FRP در متدهای نصب مختلف به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-47]

چ

 • چرخه عمر پروژه سنجش کارائی فعلی و راهکار ارتقاء کارآمدی آتی مرحله امکان سنجی در پروژه های ساختمانی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 102-122]

ح

 • حادثه مدیریت ایمنی کارگاه [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • حمل ونقل سیاست ها و مولفه های موثر جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار با معرفی استراتژی های کاربردی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 69-83]
 • حوادث ناشی از کار مدیریت ایمنی کارگاه [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]

د

 • دولتی و خصوصی بررسی موانع اصلی موفقیت در پروژه های مشارکتی بخش خصوصی و دولتی : مطالعه موردی پروژه های عمرانی استانداری زنجان [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 11-28]

ذ

 • ذی‌نفعان نقش مهارت های کوچینگ مدیر پروژه در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی نفعان پروژه (پروژه مورد محوطه سازی و ساختمانهای فرهنگی فرودگاه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 51-68]
 • ذینفعان پروژه سنجش کارائی فعلی و راهکار ارتقاء کارآمدی آتی مرحله امکان سنجی در پروژه های ساختمانی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 102-122]

ر

 • رسمیت فرآیند ترجمه مقاله ««تاثیر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت سبد پروژه بر عملکرد سازمان دولتی-اهمیت بلوغ فرآیند» (2020) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 42-72]
 • رفتار لرزه‌ای بررسی عملکرد لرزه‌ای اتصال خمشی تیر به ستون فولادی با بال‌های باریک شونده تیر (TBF) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 11-28]
 • رفتار لرزه ای مقاوم سازی ستون کوتاه کلاهک دار بتن مسلح به وسیله‌ی تسمه فولادی تحت بارگذاری رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 11-31]
 • روش NSM بهینه سازی تیر مسلح بتنی تقویت شده با میلگرد و ورق FRP در متدهای نصب مختلف به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-47]
 • روش ارزیابی چرخه عمرLCA مروری بر ارزیابی چرخه عمر(LCA) درکمی سازی تأثیرات زیست محیطی محصولات بتنی OPC و PFA [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]

ز

 • زلزله دور از گسل ارزیابی ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی شده کمانش تاب تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 84-101]
 • زلزله نزدیک به گسل ارزیابی ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی شده کمانش تاب تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 84-101]
 • زیست محیطی سیاست ها و مولفه های موثر جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار با معرفی استراتژی های کاربردی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 69-83]

ژ

 • ژاکت فولادی مقاوم سازی ستون کوتاه کلاهک دار بتن مسلح به وسیله‌ی تسمه فولادی تحت بارگذاری رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 11-31]

س

 • ستون کوتاه مقاوم سازی ستون کوتاه کلاهک دار بتن مسلح به وسیله‌ی تسمه فولادی تحت بارگذاری رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 11-31]
 • سرباره فولاد ﻣﺮورى ﺑﺮ خواص بتن غلتکی و ﻛﺎرﺑﺮد مصالح بازیافتی و پوزولانی در آن [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 29-48]
 • سطح عملکرد ارزیابی ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی شده کمانش تاب تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 84-101]
 • سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند کمانش‌تاب ارزیابی ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی شده کمانش تاب تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 84-101]
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت سبد پروژه ترجمه مقاله ««تاثیر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت سبد پروژه بر عملکرد سازمان دولتی-اهمیت بلوغ فرآیند» (2020) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 42-72]

ش

 • شناسایی ریسک مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر راهنمای PMBOK و کاربرد آن در پروژه‌های عمرانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]
 • شنیدن فعال نقش مهارت های کوچینگ مدیر پروژه در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی نفعان پروژه (پروژه مورد محوطه سازی و ساختمانهای فرهنگی فرودگاه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 51-68]
 • شهر چالوس ارزیابی عوامل موثر برپروژه توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی شهر چالوس [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 59-72]
 • شهرداری شیراز مدیریت ریسک در پروژه های شهری با رویکرد مدیریت پروژه PMBOK (مطالعه موردی : مدیریت ریسک پروژه های شهرداری شیراز) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • شهرداری یزد بررسی روشهای تامین مالی پروژه های عمرانی شهرداری یزد با تاکید بر روش های نوین مالی [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 73-86]

ض

 • ضریب رفتار ارزیابی ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی شده کمانش تاب تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 84-101]

ع

 • عامل انسانی بررسی عوامل انسانی موثر در تصادفات رانندگی درونشهری [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 48-59]
 • عوامل محیطی بررسی عوامل محیطی موثر بر تصادفات درون شهری رانندگان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 11-21]

ف

 • فگ سیل مروری بر کاربرد آسفالت حفاظتی فوگ سیل در روسازی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 73-84]
 • فناوری نانو بررسی تأثیر استفاده از مواد نانو (رس ، اکسید آهن ، ذرات کربن) بر بهبود خواص عملکردی آسفالت [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 49-58]

ق

 • قیر های اصلاح شده بررسی تأثیر استفاده از مواد نانو (رس ، اکسید آهن ، ذرات کربن) بر بهبود خواص عملکردی آسفالت [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 49-58]

ک

 • کلمات کلیدی: ‌‌‌برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 80-95]
 • کلمات کلیدی: تأمین مالی نوین بررسی روشهای تامین مالی پروژه های عمرانی شهرداری یزد با تاکید بر روش های نوین مالی [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 73-86]
 • کلمات کلیدی: مدیریت ریسک مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر راهنمای PMBOK و کاربرد آن در پروژه‌های عمرانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]
 • کنترل پروژه مروری بر مدیریت کنترل هزینه در پروژه های ساختمانی به روش 5D BIM [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 97-102]
 • کنترل و مدیریت پروژه برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 80-95]
 • کوچینگ نقش مهارت های کوچینگ مدیر پروژه در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی نفعان پروژه (پروژه مورد محوطه سازی و ساختمانهای فرهنگی فرودگاه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 51-68]
 • کیفیت مدیریت ترجمه مقاله ««تاثیر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت سبد پروژه بر عملکرد سازمان دولتی-اهمیت بلوغ فرآیند» (2020) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 42-72]

گ

 • گردشگری ارزیابی عوامل موثر برپروژه توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی شهر چالوس [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 59-72]
 • گردشگری خلاق ارزیابی عوامل موثر برپروژه توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی شهر چالوس [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 59-72]

م

 • ماتریسswot سیاست ها و مولفه های موثر جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار با معرفی استراتژی های کاربردی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 69-83]
 • مدیریت استراتژی سیاست ها و مولفه های موثر جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار با معرفی استراتژی های کاربردی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 69-83]
 • مدیریت پروژه مدیریت ریسک در پروژه های شهری با رویکرد مدیریت پروژه PMBOK (مطالعه موردی : مدیریت ریسک پروژه های شهرداری شیراز) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • مدیریت پروژه مروری بر مدیریت کنترل هزینه در پروژه های ساختمانی به روش 5D BIM [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 97-102]
 • مدیریت پروژه نقش مهارت های کوچینگ مدیر پروژه در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی نفعان پروژه (پروژه مورد محوطه سازی و ساختمانهای فرهنگی فرودگاه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 51-68]
 • مدیریت پروژه ساختمانی سنجش کارائی فعلی و راهکار ارتقاء کارآمدی آتی مرحله امکان سنجی در پروژه های ساختمانی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 102-122]
 • مدیریت ریسک مدیریت ریسک در پروژه های شهری با رویکرد مدیریت پروژه PMBOK (مطالعه موردی : مدیریت ریسک پروژه های شهرداری شیراز) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • مدیریت ساخت مروری بر مدیریت کنترل هزینه در پروژه های ساختمانی به روش 5D BIM [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 97-102]
 • مدیریت هزینه پروژه مروری بر مدیریت کنترل هزینه در پروژه های ساختمانی به روش 5D BIM [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 97-102]
 • مشارکت بررسی موانع اصلی موفقیت در پروژه های مشارکتی بخش خصوصی و دولتی : مطالعه موردی پروژه های عمرانی استانداری زنجان [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 11-28]
 • مصالح خرده آسفالتی ﻣﺮورى ﺑﺮ خواص بتن غلتکی و ﻛﺎرﺑﺮد مصالح بازیافتی و پوزولانی در آن [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 29-48]
 • مصالح خرده لاستیک ﻣﺮورى ﺑﺮ خواص بتن غلتکی و ﻛﺎرﺑﺮد مصالح بازیافتی و پوزولانی در آن [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 29-48]
 • مطالعات امکان سنجی سنجش کارائی فعلی و راهکار ارتقاء کارآمدی آتی مرحله امکان سنجی در پروژه های ساختمانی [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 102-122]
 • معاونت عمرانی بررسی موانع اصلی موفقیت در پروژه های مشارکتی بخش خصوصی و دولتی : مطالعه موردی پروژه های عمرانی استانداری زنجان [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 11-28]
 • معماری و ساخت و ساز مدیریت ریسک در پروژه های شهری با رویکرد مدیریت پروژه PMBOK (مطالعه موردی : مدیریت ریسک پروژه های شهرداری شیراز) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 29-41]
 • مقاوم سازی بهینه سازی تیر مسلح بتنی تقویت شده با میلگرد و ورق FRP در متدهای نصب مختلف به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-47]
 • مقاوم سازی مقاوم سازی ستون کوتاه کلاهک دار بتن مسلح به وسیله‌ی تسمه فولادی تحت بارگذاری رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 11-31]
 • موفقیت سبد پروژه ترجمه مقاله ««تاثیر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت سبد پروژه بر عملکرد سازمان دولتی-اهمیت بلوغ فرآیند» (2020) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 42-72]
 • میلگرد GFRP بهینه سازی تیر مسلح بتنی تقویت شده با میلگرد و ورق FRP در متدهای نصب مختلف به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 32-47]

ن

 • نان اکسید آهن بررسی تأثیر استفاده از مواد نانو (رس ، اکسید آهن ، ذرات کربن) بر بهبود خواص عملکردی آسفالت [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 49-58]
 • نانو ذرات کربن بررسی تأثیر استفاده از مواد نانو (رس ، اکسید آهن ، ذرات کربن) بر بهبود خواص عملکردی آسفالت [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 49-58]
 • نانو رس بررسی تأثیر استفاده از مواد نانو (رس ، اکسید آهن ، ذرات کربن) بر بهبود خواص عملکردی آسفالت [دوره 3، شماره 10، 1400، صفحه 49-58]
 • نفوذ یون کلراید بررسی دوام بتن سنگین تحت اثر نفوذ یون کلر [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 32-50]

و

 • واکنش و کنترل ریسک مدیریت ریسک پروژه مبتنی بر راهنمای PMBOK و کاربرد آن در پروژه‌های عمرانی [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 60-79]

ه

 • همدلی نقش مهارت های کوچینگ مدیر پروژه در کسب بازخورد از ارتباط تعاملی با ذی نفعان پروژه (پروژه مورد محوطه سازی و ساختمانهای فرهنگی فرودگاه مشهد) [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 51-68]
 • هیسترزیس مقاوم سازی ستون کوتاه کلاهک دار بتن مسلح به وسیله‌ی تسمه فولادی تحت بارگذاری رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود [دوره 3، شماره 9، 1400، صفحه 11-31]