تبریک هیات تحریریه نشریه عمران و پروژه به مناسبت روز مهندس

تبریک هیات تحریریه نشریه عمران و پروژه  به مناسبت روز مهندس


پنجم اسفند ماه،*روز مهندس*،بهانه ارج به تفکر و عمل سیستماتیک،تبریک عرض می شود.

*نشریه عمران و پروژه*

www.cpjournals.com