دوره مجازی و غیر حضوری بازبینی تخلفات مالی و فنی

دوره مجازی و غیر حضوری بازبینی تخلفات مالی و فنی

نشریه عمران و پروژه با همکاری موسسه مدیریت پروژه دکتر علی قربانی برگزار می کند:

عنوان دوره:دوره مجازی بازبینی تخلفات فنی و مالی پروژه های عمرانی از منظر نهادهای نظارتی و بازرسی
مدرس: دکتر علی قربانی
عضو هیات علمی دانشگاه، مولف کتاب Claim، موسس رشته مهندسی مدیریت پروژه، مولف کتاب قوانین حاکم بر پروزه ها، مشاور عمرانی و ساختمانی دیوان محاسبات کل کشور
اهداف دوره: اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در اقدامات فنی مالی جهت پرهیز از تبعات تخلف
نشریه عمران و پروژه و موسسه مدیریت پروژه دکتر علی قربانی
، برگزار می کنند…
سرفصل دوره:
تشریح پرونده های مهندسی دارای تخلف
تبیین عمده پرونده های تخلفات مالی و فنی
نکات مهم جهت بازرسی پرونده های مالی و فنی
اصول مهم نظارت بر اسناد
نکات مهم قوانین مالی و معاملاتی بالادستی
توصیه نامه های اجرایی
همراه با گواهینامه موسسه مدیریت پروژه دکتر علی قربانی
به دلیل شیوع ویروس کرونا، دوره مجازی و غیر حضوری برگزار می گردد.
مکان: از محل استقرار خودتان در سراسر کشور متصل به اینترنت