رایگان شدن فرایند پذیرش و نشر مقالات در نشریه عمران و پروژه

ضمن عرض مجدد تبریک سال نو،وفق آخرین مصوبه شورای سردبیری، با توجه به شیوع بیماری کرونا و در راستای مساعدت و کمکی کوچک از سوی نشریه،در امور پژوهشی پژوهشگران محترم، تا اطلاع ثانوی جهت  داوری و نشر مقالات هزینه ای دریافت نمی گردد و مراتب رایگان می باشد.