تبریک مناسبت نیمه شعبان

تبریک مناسبت نیمه شعبان

هیات تحریریه و کارکنان نشریه عید نیمه شعبان را صمیمانه تبریک عرض می نمایند.