تفاهم نامه چاپ مقالات در مجله علمی تخصصی عمران و پروژه با اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط‌زیست و علوم مرتبط

فاهم نامه چاپ مقالات در مجله علمی تخصصی عمران و پروژه


با توجه به تفاهم نامه منعقد بین دبیرخانه همایش و مجله علمی تخصصی عمران و پروژه  Civil  & Project Journal (C.P.J)
امکان چاپ مقالات منتخب با تخفیف پنجاه درصد در ویژه نامه مندرج در مجله امکان پذیر شد.

کاربران محترم میتوانند پس از پذیرش مقاله خود در کنفرانس درخواست خود را همراه با کد مقاله به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
***لطفا مکاتبات مرتبط با این موضوع صرفا با ایمیل نویسنده مسؤل انجام شود.

لینک همایش