پرسشنامه "اثرات مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) بر روند مدیریت دعاوی(Claim Management) و اختلاف نظرات موجود میان ذینفعان در صنعت ساختمان"


با سلام و احترام 
پرسشنامه ای که پیش رو دارید، در راستای رساله ی  با عنوان"اثرات مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) بر روند مدیریت دعاوی(Claim Management) و اختلاف نظرات موجود میان ذینفعان در صنعت ساختمان" طراحی و تدوین گردیده است. از شما کارشناس محترم مستدعی است میزان تأثیر هریک از ویژگی های عنوان شده ی BIM را بر جلوگیری (Avoid) یا کاهش احتمال وقوع(Mitigate) هریک از علل بروز دعاوی بنا بر تجربیات و دانش ارزشمند خود مشخص فرمائید..شایان ذکر است با توجه به ابعاد پرسشنامه تمامی گزینه ها در صفحه نمایان نبوده و خواهشمند است صفحه را به سمت راست بکشید.پیشا پیش از بذل عنایت و توجه شما کمال امتنان را داریم.
جهت ملاحظه پرسشنامه کلیک فرمایید.

 

نشریه عمران و پروژه آماده درج و نشر رایگان پرسشنامه های تخصصی شماست.