پرسشنامه بررسی دلایل و ضرورت های تاسیس و اثرات فعالیت بلند مدت سازمان ملی مدیریت پروژه در ایران

با احترام، این تحقیق که پرسشنامه مربوط به آن را مشاهده خواهید فرمود، در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت و با عنوان "بررسی دلایل و ضرورت های تاسیس و اثرات فعالیت بلند مدت سازمان ملی مدیریت پروژه در ایران" در حال انجام است، و در آن ضرورت های تاسیس و اثرات فعالیت بلند مدت یک نهاد یا سازمان برای ارتقاء مدیریت پروژه در سطح ملی و به تفکیک هر یک از حوزه های کارکرد آن (ده حوزه اصلی) مورد پژوهش قرار خواهد گرفت. این نهاد را فارغ از نام نهایی یا عملکرد واقعی آن در آینده، سازمان یا دفتر ملی مدیریت پروژه (NPMO) می نامیم. مدیریت پروژه شاخه ای مهم و حیاتی از علم مدیریت برای تدوین و اجرای استراتژی ها در همه کشورها می باشد و به این دلیل چالشی عظیم در مسیر توسعه پایدار کشور های در حال توسعه بوده و هست. شکست بسیاری از ملل در حال توسعه مثل ایران در این چالش، یکی از دلایل عمده عدم تحقق توسعه پایدار و متوازن در این کشور ها ارزیابی شده است که تبعات ویرانگر ناشی از آن، دشواری و رنج های بی اندازه ای را بر این ملل تحمیل نموده و بعضا موجب بروز آشوب ها و جنگ های داخلی فراگیر و سقوط دولت ها یا حکومت های آنها نیز گردیده است. راه های زیادی برای ارتقاء شیوه های مدیریت پروژه در سطح ملی وجود دارد ولی تا زمانی که چشم اندازی یکپارچه برای بهبود شیوه های مدیریت پروژه در یک کشور وجود نداشته باشد، هر یک از نهاد های فعال در این حوزه، شیوه ها و روش های مختص خود را به اشکال و طرق متفاوتی توسعه خواهند داد. تاسیس یک نهاد تخصصی و متمرکز ملی، می تواند یک طرز تفکر و دیدگاه مرکزی و واحد را برای هماهنگ سازی و همسو نمودن همه ابتکارات در این زمینه فراهم کند. لذا متخصصین مدیریت پروژه باید دولت های خود را تشویق نمایند تا نقش هدایت و نظارت متمرکز و یکپارچه خود در بهبود و ارتقاء مدیریت پروژه در سطح کل کشور و خصوصا در حوزه پروژه های ملی را ایفا کنند. این نقش ممکن است براساس برنامه های ملی و سطح بلوغ مدیریت پروژه در هر کشور متفاوت باشد. با این حال، همانند آنچه در بسیاری از کشورها انجام شده است، ایجاد یک نهاد مانند دفتر یا سازمان ملی مدیریت پروژه، راهکاری متداول و اثر بخش برای نیل به هدف بهبود و ارتقاء مدیریت پروژه و افزایش احتمال موفقیت پروژه ها و خصوصا پروژه های ملی کشورها بوده است. پیشاپیش از بذل دقت و توجه شما متخصص ارجمند و فرهیخته در تکمیل این پرسشنامه و مشارکت شما در این تحقیق، کمال تشکر را داریم. دانشجوی نگارنده: رضا مقدم moghadam2308@gmail.com استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی قربانی Alighorbani.com@gmail.com *کلیه حقوق پژوهشی این اثر برای نگارندگان محفوظ می باشد.

برای ملاحظه پرسشنامه کلیک نمایید.

 

 

 

 

نشریه عمران و پروژه آماده درج و نشر رایگان پرسشنامه های تخصصی شماست.