ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
بررسی و مقایسه نتایج طراحی اسکله‌ شمع و عرشه به روش نیروئی و عملکردی

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی

دوره 1، شماره 3 ، مرداد 1398، ، صفحه 10-28

چکیده
  به دلیل پیچیدگی بارهای وارده به اسکله‌های شمع و عرشه به دلیل نوع کاربردی ویژه آن‌ها به عنوان سازه‌های پهلوگیری، همواره طراحی چنین سازه‌هایی دارای چالش‌های بسیاری می‌باشد؛ به طوری که در سال‌های اخیر شاهد انجام پژوهش‌های نوینی در این زمینه هستیم. پس از رخ داد چند زمین‌لرزه شدید در کشورهای لرزه‌خیز ، مشخص شده است که طراحی لرزه‌ای ...  بیشتر

بررسی طراحی اسکله‌های شمع و عرشه به روش عملکردی

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 52-67

چکیده
  امروزه اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران به حمل و نقل‌های دریایی وابسته شده است، به طوری که شاهد افزایش ساخت سازه‌های ساحلی به عنوان محل پهلوگیری شناورهای تجاری و نظامی و نیز به عنوان سازه‌های نگهدارنده تاسیسات حمل بار هستیم. لذا در سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه‌ طراحی اسکله‌ها توسط کشورهای مختلف انجام گرفته که ...  بیشتر