| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی قوانین حاکم بر آب‌های زیرزمینی ایران

میلاد ارجمند؛ نیما صادقیان پیر محله؛ سحر امینی؛ سارا نظرنیا خراجو

دوره 2، شماره 2 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 23-29

چکیده
  وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد به ترتیبی که بیش از دوسوم کشور جزء مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلان شهر‌های کشور که منابع تامین آب آن‌ها متکی به آب‌های زیر زمینی است را در بر می‌گیرد و کمتر از یک سوم کشور در سایر اقلیم‌های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه ...  بیشتر

انتخاب بهترین توزیع آماری در برآورد دوره بازگشت بارندگی با استفاده از نرم افزارSmada (مطالعه موردی:شهرستان کرج)

میلاد ارجمند؛ نیما صادقیان پیر محله؛ سحر امینی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 11-17

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی و برآورد دوره بازگشت بارندگی سالانه و ارائه بهترین توزیع آماری می‌باشد. بدین جهت از داده‌های بارندگی سالانه ایستگاه سینوپتیک کرج به منظور برآورد بارندگی با دوره بازگشت 200،100،50،25،5 استفاده شده است. در ادامه از آزمون‌های کادو(x ̅)،Rss ، K-S برای استفاده از بهترین توزیع آماری و در نهایت از نرم افزارsmada برای تحلیل ...  بیشتر

مقایسه طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری به روش دستی و استفاده ازنرم‌افزار WaterGems(مطالعه موردی: شهرتهران)

محمد یاوری؛ میلاد ارجمند

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 31-40

چکیده
  امروزه با افزایش جمعیت و توسعه شهرها خطوط جمع آوری فاضلاب شهری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب، ارائه هرگونه روشی که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد، دارای اهمیت می‌باشد.از این رو در این تحقیق با استفاده از نرم افزارWater Gems که یک نرم افزار توانا در طراحی شبکه‌های جمع آوری ...  بیشتر