| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی

امید جباری؛ مهدی صفایی؛ بابک امین نژاد

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، ، صفحه 58-67

چکیده
  پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در هر کشوری، زیرساخت‌ها و آبادانی آن کشور را تشکیل می‌دهند. در اجرای این پروژه‌ها تامین مالی دغدغه مهم و اولیه مـی‌باشـد بـا توجـه بـه کمبـود تاسیسات و زیـر ساخت‌های زیربنایی در کشور از یکسو و کمبود منابع سرمایه‌ای از سوی دیگر سرمایه از نقش غیر قابـل انکاری در این میان برخوردار می‌باشد. تامین مالی ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی با رویکرد تصمیم-گیری چند شاخصه

امید جباری

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 61-70

چکیده
  صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک‌ترین صنایع از نظر تلفات مربوط به کار، نرخ آسیب دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران شناخته شده است. ایمنی در ساختمان سازی به دلیل کثرت حوادث و مرگ و میر زیاد این صنعت، از جمله مباحث بسیار مهم می‌باشد. مسئله ایمنی همواره بدلیل سابقه حوادث در صنعت ساخت و ساز از دیرباز به طور چشمگیری مورد توجه محققین بوده و مطالعات ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی (مورد مطالعه: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک)

امید جباری؛ عباس ثابت؛ مهدی صفایی؛ حامد احمدپور

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1399، ، صفحه 58-66

چکیده
  طبیعت و محیط‌زیست، موهبتی خداوندی است که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است. با توجه به منابع طبیعی عظیمی که ایران در اختیار دارد باید به این نکته توجه داشت که تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی کشور اثر می‌گذارد و پیامدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. با توجه به ...  بیشتر