| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مدیریت هزینه و روش های تامین مالی

حسن سحرخیز

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، ، صفحه 11-19

چکیده
  یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت پروژه های عمرانی مدیریت و تامین هزینه های پروژه می باشد. پروژه های عمرانی می بایست با مدیریت صحیح هزینه مطابق با بودجه مصوب و زمان بندی شده به اتمام برسند، بدیهی است که استفاده ازالگوی صحیحی برای مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی جزء خواسته ها و نیازهای اساسی مدیران پروژه می باشد. هر تغییری در هر یک از ...  بیشتر

بیمه و مالیات و ضرورت آن

حسن سحرخیز

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، ، صفحه 69-79

چکیده
  قرن بیستم را می توان قرن بزرگترین پیشرفت‌های فناوری بشر دانست.  اگرچه کسب علم و دانش از اوایل قرن آغاز شده بود اما انفجار فناوری­های مختلف در نیمه دوم قرن بیستم به خصوص در سه دهه آخر آن اتفاق افتاده است. بخش­های مختلف توسعه در هر کشور همواره مخاطراتی را به همراه دارد که می تواند منجر به زیان­های اقتصادی گسترده ای گردد. لذا بیمه ...  بیشتر

بهبود کیفیت با هزینه یابی کیفیت

حسن سحرخیز

دوره 2، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 88-106

چکیده
  زمان، هزینه و کیفیت از معیارهای اصلی پروژه محسوب میشوند که مدیران پروژه برای کسب موفقیت در پروژه‌ها، همواره به دنبال اتمام پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن، با صرف کمترین هزینه و با باالترین کیفیت میباشند. یکی از چالشهای اصلی در این مورد، انتخاب رویکردی مناسب به منظور رسیدن به اهداف مذکور میباشد. از رایجترین رویکردها در این مورد، استفاده ...  بیشتر

مدل شاخص خطر برای به حداقل رساندن اختلافات زیست محیطی در ساخت و ساز

حسن سحرخیز

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 68-77

چکیده
  هیچ رویکرد مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن چنین اختلافاتی در مکان های ساخت و ساز وجود ندارد، اگرچه تعداد اختلافات مربوط به محیط زیست در حال افزایش است. هدف از این مطالعه توسعه یک مدل شاخص ریسک زیست محیطی برای پیمانکاران عمومی برای به حداقل رساندن اختلافات محیطی شخص ثالث در محل های ساختمانی است. فرآیند سلسله مراتب تحلیلی برای محاسبه ...  بیشتر