ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
بررسی تأثیر شاخص خمیری بنتونیت بر مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کارایی بتن پلاستیک

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ نوید محمودزاده

دوره 2، شماره 5 ، مرداد 1399، ، صفحه 87-109

چکیده
  بتن پلاستیک در چهار دهۀ گذشته به منظور استفاده در سازه‌های آب‌بند، به طور موفقیت آمیزی در کنترل تراش مورد استفاده قرار گرفته است. بتن پلاستیک از ترکیب، سیمان، بنتونیت، مصالح سنگی و آب تشکیل می‌شود. از نظر مصالح تشکیل دهنده، تفاوت بتن پلاستیک با بتن معمولی، وجود بنتونیت و نسبت بالای آب به سیمان در آن است. این دو عامل باعث می‌شوند که ...  بیشتر