| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
مقایسه رفتار لرزه ای سازه های چوبی و فولادی سبک

حسین صمدیار

دوره 4، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 62-69

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.359968.1160

چکیده
  یکی از روش های مؤثر در بهبود رفتار لرزه ای سازه ها، استفاده از سیستم های سازهای فولادی سبک (LSF) است. سیستم (LSF) که از مقاطع سرد نورد شده فولادی (CFS) ساخته می شود در حدود ۲۰ سال است که به شکل گسترده در تولید صنعتی انواع ساختمانهای اداری تجاری و مسکونی به کار می میرود و به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های سنتی ساخت، جایگاه ویژه ای در صنعت ساخت ...  بیشتر