کلیدواژه‌ها = هوش استراتژیک
بررسی رابطه هوش استراتژیک و رهبری در اجرای استراتژی سازمانهای پروژه محور

دوره 4، شماره 4، تیر 1401، صفحه 35-50

10.22034/cpj.2022.353078.1146

هانیه متولی الموتی؛ بهنود برمایه ور؛ بابک زمانزاده