| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مدیریت مالی پروژه‌های عمرانی در قرارداد‌های ساخت،بهره برداری انتقال ، مطالعه موردی فرودگاه ایروان

سواک طهماسیان

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1399، ، صفحه 11-21

چکیده
  شرکت های ساختمانی با اکثر شرکت های دیگر متفاوت هستندو با بسیاری از چالش ها و مشکلات منحصر به فرد روبرو می شوند که شرکتها در صنایع دیگر با آن روبرو نیستند. فرودگاه ایروان که از طریق توافق نامه ۳۰ ساله ساخت - بهره برداری - انتقال (BOT) ، در سال ۲۰۰۱ میلادی به بخش خصوصی واگذار شدمتعلق به شرکت فرودگاه های بین المللی ارمنستان می‌باشد. گروه ...  بیشتر