| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاوم سازی ستون کوتاه کلاهک دار بتن مسلح به وسیله‌ی تسمه فولادی تحت بارگذاری رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود

رضا شیروانی شیری؛ مرتضی جمشیدی؛ میثم معمار

دوره 3، شماره 9 ، آذر 1400، ، صفحه 11-31

چکیده
  ستون‌های کوتاه در مقایسه با ستون‌های معمولی به دلیل سختی بیشتر، نیروی زلزله بیشتری را جذب می‌کنند. به همین دلیل ستون‌های کوتاه در هنگام وقوع زلزله آسیب جدی می بیند و بعضاً باعث تخریب کل سازه می‌شوند. ثابت شده است که وقتی ستون‌های کوتاه به اندازه ستون‌های بلند در معرض جابجایی قرار می گیرند، میزان انرژی بیشتری را به خود جذب می‌نمایند. ...  بیشتر