ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
بررسی و مقایسه نتایج طراحی اسکله‌ شمع و عرشه به روش نیروئی و عملکردی

سید سعید طباطبائی؛ سید حمید معافی مدنی

دوره 1، شماره 3 ، مرداد 1398، ، صفحه 10-28

چکیده
  به دلیل پیچیدگی بارهای وارده به اسکله‌های شمع و عرشه به دلیل نوع کاربردی ویژه آن‌ها به عنوان سازه‌های پهلوگیری، همواره طراحی چنین سازه‌هایی دارای چالش‌های بسیاری می‌باشد؛ به طوری که در سال‌های اخیر شاهد انجام پژوهش‌های نوینی در این زمینه هستیم. پس از رخ داد چند زمین‌لرزه شدید در کشورهای لرزه‌خیز ، مشخص شده است که طراحی لرزه‌ای ...  بیشتر