کلیدواژه‌ها = روش ارزیابی چرخه عمرLCA
مروری بر ارزیابی چرخه عمر(LCA) درکمی سازی تأثیرات زیست محیطی محصولات بتنی OPC و PFA

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 22-31

مسعود نبی جاوید؛ علیرضا اسپرهم