| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان

سمیه قربانی

دوره 3، شماره 2 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 80-95

چکیده
  چکیده امروزه، در صنایع معماری، مهندسی و ساخت و ساز (AEC )، اجرای تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت به ویژه با افزایش مقیاس پروژه‌ها، بسیار ضروری است. در حالی که جستجوی تکنیک‌ها و ابزارهای بهتر همواره ادامه دارد، مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM ) یکی از امیدوار کننده ترین پیشرفت‌ها در این صنایع است که نشان دهنده تصویری دیجیتال از مشخصات فیزیکی ...  بیشتر