| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی عوامل موثر در تردد وسایل نقلیه سنگین در لاین سرعت و نقش کیفیت روسازی در تعیین الویت استفاده از محور مواصلاتی در حمل و نقل کالا (محور مطالعاتی آزادراه زنجان _ ابهر)

رضا اکبری غیبی؛ احمد ذولقدر؛ عباس امیرلو

دوره 4، شماره 11 ، بهمن 1401، ، صفحه 23-31

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.387781.1182

چکیده
  حمل و نقل یکی از مهم‌ترین ارکان و زیرساخت‌های تجاری برای توسعه صادرات، رشد و توسعه اقتصادی، تقویت مناسبات بازرگانی با کشورهای منطقه به شمار می‌آید. در صورت وجود روسازی نامناسب، رعایت نکردن ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در لاین سرعت، خطرات بیشتری نسبت به خودروهای سبک دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین تردد وسایل نقلیه سنگین ...  بیشتر