ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
انرژی‌های تجدید پذیر، ارزیابی حرارتی سقف‌های سبز گسترده به عنوان ابزاری تأثیرگذار برای صرفه‌جویی در انرژی ساختمان‌ها

حسین شیخ حسنی؛ ساغر قائمی بیدگلی

دوره 1، شماره 8 ، دی 1398، ، صفحه 11-19

چکیده
  گرایش به پایداری ساختمان‌ها نیازمند دستگاه‌های جدید ساختمانی برای افزایش بازدهی انرژی و ساختمان‌های سازگار با محیط زیست است. سقف‌های سبز دستگاه‌های ساختمانی جالبی هستند زیرا هم‌زمان از مزیت زیبایی و سازگاری با محیط اطراف برخوردار می‌باشند. این مقاله یک تحقیق درازمدت برای ارزیابی و بهبود رفتار حرارتی و پایداری سقف‌های سبز گسترده ...  بیشتر