ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‌های مسکن مهر در داخل کشور و تبیین راهکارهایی برای کاهش نرخ شکست آنها

بهنام بشیر؛ قاسم امیدوار؛ مهدی روانشادنیا

دوره 1، شماره 6 ، آبان 1398، ، صفحه 10-24

چکیده
  یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور به پایان رساندن طرح‌های عمرانی به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود است. هدف از موفقیت پروژه‌های مسکونی کاهش هزینه و زمان، افزایش کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای بوده،سپس با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با پیمانکاران عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پروژه ...  بیشتر

بررسی مشکلات و دلایل بروز دعاوی بین کارفرما و پیمانکار در مسکن مهر

امیربهادر محسنی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 44-51

چکیده
  در این تحقیق سعی بر آن شد تا با استفاده از تجربیات کاری نگارندگان  در  زمینه پیمانکاری ساختمانی و فعالیت در پروژه های مسکن مهر دلایلی که به بروز اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران در مسکن مهر منتهی شده اس جمع آوری گردد..  برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه در بین پیمانکاران، کارفرمایان و مهندسین ...  بیشتر