ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مهندسی عمران
Influential study of differential parameters in order to election of the type of special pumping stations and the suitable electric pumps

روزبه اقامجیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.408120.1217

چکیده
  The pumping station is a collection of pumps, driving forces and auxiliary equipment e.g., collector system, power supply system, and control and protection systems. Small pumping stations are usually designed in the simplest possible way for the ease of operation of auxiliary equipment. However, as the capacity of the pumping station increases, the technical complexity and design of peripheral equipment increases, which requires its own design according to the conditions, type of work, and location of the project. The choice of the type of station building, the type and capacity of the main and ...  بیشتر

مهندسی عمران
The long term effect of hammer influenced in water pipe line (Case study: pipeline from Azadi to Hor)

روزبه اقامجیدی

دوره 4، شماره 12 ، اسفند 1401، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.387522.1181

چکیده
  r, it is vital for preserving water resource in each area. In the meantime, Iran has been in a state of inaccurate crisis due to the excessive withdrawal of water resources. Therefore, it is important to maintain water resources. And, the traditional methods of water transfer (using open channels and ...) are replaced by new methods such as the use of a water supply pipe. These methods, in addition to cost, have many technical benefits. Including increased transmission efficiency, reduced water waste, as well as saving passive defense principles.Meanwhile, the use of GRP pipes, in the last 40 years, ...  بیشتر

مهندسی عمران
Investigating the ways of using sand materials in compacted layers in the irrigation and drainage network (case study fiber glass pipe)

روزبه اقامجیدی؛ امیر کمانبدست

دوره 4، شماره 11 ، بهمن 1401، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.387965.1183

چکیده
  The discussion of earthworks and irrigation and drainage projects is very important from a technical and economic point of view. In the Southwest Khuzestan pipeline project with 230 kilometers of G.R.P. pipes, it is effective to provide the volume of earth materials for earthling around the pipe and also earthling to ensure the depth of the trench before trenching. Due to the presence of sand materials in the region, in this research, these materials were used in earthworks around the pipe in different ways, including compaction by compactor and also compaction by flooding method, and the results ...  بیشتر

مهندسی عمران
Investigating the impact of the vortex breaker on the hydraulics of the flow (empirical hydraulic coefficient ) passing over the morning glory spillway

روزبه اقامجیدی

دوره 4، شماره 9 ، آذر 1401، ، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.391020.1186

چکیده
  In recent decades, many dams have been built. Due to the high need for water and the increasing soil erosion in different areas, the need to build a dam is quite obvious. In 1900, the number of large dams did not exceed 50. However, between 1950 and 1986, the number of large dams (more than 15 meters high) was more than 39,000. Since the 70s, the construction of dams has been developing more and more. This expansion has been more visible in the Asian, Central and South American regions. According to the construction purpose, each dam structure must be able to pass the volume of excess water caused ...  بیشتر

مهندسی عمران
بررسی روشهای محاسبه زبری منینگ: مورد یک رودخانه کوچک در جنوب غربی ایران

سید محمد صادق رسولی؛ امیرحسین بازایی؛ روزبه آقامجیدی

دوره 4، شماره 7 ، مهر 1401، ، صفحه 11-16

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.365058.1162

چکیده
  برآورد ضریب زبری منینگ از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. در مطالعه حاضر مسافت 56 کیلومتری از رودخانه بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد مورد مطالعه قرار گرفت. دسترسی انتخاب شده بر اساس ویژگی های مشابه به 12 زیرشاخه تقسیم شد. برای برآورد ضریب منینگ از روش‌های تجربی و شبه تجربی، جداول و روش کوان استفاده شد. نتایج تخمین با منحنی‌های ...  بیشتر

مهندسی عمران
تعیین ضریب تخلیه سرریزهای جانبی با استفاده از شبکه عصبی

حسین منتصری؛ رضا خلیلی؛ مهدی ملک محمودی

دوره 4، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 72-84

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.354288.1147

چکیده
  سرریزهای جانبی(Side weirs)، سازه‌های منحرف‌کننده جریان هستند که در صنعت آبیاری و زهکشی، کنترل سیلاب، مهندسی بهداشت و سیستم‌های فاضلاب شهری کاربرد فراوانی دارند. تاکنون ضریب دبی در این نوع سرریزها با استفاده از تکنیک‌های رگرسیون و به‌صورت تجربی تعیین ‌شده است و به همین دلیل در تحقیق حاضر از مدل‌های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی برای ...  بیشتر

مهندسی عمران
مروری بر سرریزهای کاربردی و بهینه در سدسازی بر اساس پارامترهای موثر دینامیکی و سینماتیکی

سعید رادمنش؛ امیرحسین بازایی؛ روزبه آقامجیدی

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 53-71

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.03.1138

چکیده
  سرریز ها به طور کلی برای تخلیه آب مازاد یا سیلاب که حجم مخزن قادر به ذخیره آن نباشد تعبیه می‌گردد. در سدهای انحرافی نیز از سرریز جهت بای پس یا انحراف جریان مازاد بر ظرفیت سیستم استفاده می‌شود. تخریب بسیاری از سدها به دلیل طراحی نادرست یا کافی نبودن ظرفیت سرریز به وقوع می‌پیوندند. طراحی صحیح سرریز در سدهای خاکی سنگریزه ای نسبت به سدهای ...  بیشتر

مهندسی عمران
محاسبه ضریب عبوردهی سرریز نیلوفری پلکانی و غیرپلکانی و بررسی رفتار آن با استفاده از گرداب شکن

سعید رادمنش؛ امیرحسین بازایی؛ روزبه آقامجیدی

دوره 4، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.02.1139

چکیده
  بطور کلی سرریزها به دو نوع خطی و غیر خطی تقسیم می‌شوند که در میان آن‌ها، سرریز نیلوفری از نوع سرریز غیر خطی بشمار می‌رود. در برخی از مواقع عملکرد هیدرولیکی سرریز تحت تاثیرضریب استغراق قرار می‌گیرد و راندمان هیدرولیکی آن کاهش و تحت تاثیر استغراق قرار می‌گیرد. و باید از سازه‌هایی همچون گرداب شکن (جدا کننده خطوط جریان جهت افزایش راندمان ...  بیشتر