ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
تاثیر سبک رهبری مهندسین شاغل در پروژه های عمرانی شهر مشهد بر استرس شغلی در دوران شیوع بیماری کووید 19

محمد عمارلو؛ محسن جلالی مجیدی

دوره 4، شماره 12 ، اسفند 1401، ، صفحه 49-56

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.395313.1195

چکیده
  قرنطینه و محدودیت های ایجاد شده در کارگاه های ساختمانی به دنبال شیوع کووید 19، منجر به تعویق افتادن ساخت و ساز، باقی ماندن سرمایه مهندسان به حالت راکد و بروز استرس شغلی در ایشان شد. مهندسان به عنوان رهبران پروژه‏های ساختمانی باید بتوانند سبک رهبری انتخاب کنند که آنها را در مدیریت استرس شغلی کمک کند. روش بررسی: این مطالعه توصیفی بر ...  بیشتر