| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
بررسی عددی مسأله ورود به آب کوبه های سوراخ دار با آرایش ماتریسی

محمد حسین تقی زاده ولدی؛ ادریس معروفی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.451993.1267

چکیده
  در این مقاله، مسأله ورود به آب کوبه های مشبک شامل 4، 9، 16، 25 و 64 سوراخ که با آرایش ماتریسی در سطح کوبه توزیع شده است، به روش عددی بررسی و برای مدل سازی اندرکنش بین کوبه و سیال، یک تحلیل دینامیکی صریح با استفاده از فورمول بندی کوپل اویلرین لاگرانژین که در نرم افزار تجاری اجزای محدود آباکوس 6.14-2 موجود است، به کار گرفته شد. نتایج حل عددی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
Engineering and management, value for key indicators of project success: digital twin in automatic monitoring and controlling of construction

امیرحسین دلیر؛ حسن جوانشیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.452473.1271

چکیده
  This study evaluates the impact of Digital Twin (DT) technology on project success metrics—specifically time, cost, quality, and safety—within the automated monitoring and control of construction projects. Employing a mixed-methods approach, the research integrates survey data, Structural Equation Modeling (SEM), case analysis, and qualitative insights from interviews and focus groups. A novel DT-based Progress Monitoring Management Model (DRX) is proposed and assessed, leveraging reality capture and Extended Reality (XR) technologies to streamline construction oversight. Findings reveal ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت
تبیین حکمروایی شایسته شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی شهر بوشهر)

علیرضا خدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.454031.1276

چکیده
  توسعه کشورهای در ابعاد مختلف منوط به توسعه ی زیرساخت ها خصوصا توسعه ی شهری است. در این راستا لازم است نحوه ی حکمرانی و ارتقاء سرمایه های اجتماعی از طریق راهکارها و روش های موثر بهبود یابد. در این پژوهش به توسعه ی شهری با استفاده از حکمروایی شایسته شهری با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی شهر بوشهر) پرداخته شده است. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-مدیریت ساخت
ارزیابی و الویت بندی عوامل موثر بر جلوگیری از رکود پروژه های ساختمانی در شرایط بحرانی(مطالعه موردی:بحران شیوع کرونا)

محمدحسین عدالت خواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.453542.1274

چکیده
  هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی تأثیرات کرونا بر صنعت ساختمان است. برای دستیابی به این هدف، از مطالعات کتابخانه‌ای و روش‌های تحلیلی مانند ماتریس تصمیم‌گیری فازی و استفاده از پرسشنامه‌های کارشناسی استفاده شده است. در این تحقیق، مهمترین تأثیرات کرونا با توجه به معیارهایی از جمله احتمال وقوع، شدت تأثیر، و احتمال تشخیص، مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله مروری مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
مروری بر پاسخ‌های هیدرولیکی در موج‌شکن‌های کیسونی مرکب

امید کرباسی؛ حسن اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.454514.1278

چکیده
  حمل و نقل دریایی یکی از اصلی‌ترین روش‌های جابه‌جایی کالاها میان کشورهای مختلف در سطح جهان است. در همین راستا بنادر نقش فوق‌العاده مهمی یافته و موج‌شکن‌ها به عنوان اصلی‌ترین سازه‌ی حفاظت از ساحل اهمیت فراوانی دارند. موج‌شکن‌ها انواع مختلفی دارند که از جمله‌ی آن می‌توان موج‌شکن‌های توده سنگی سنتی، موج‌شکن‌های سکویی، موج‌شکن‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-سازه
رتبه بندی انتخاب مصالح ساختمانی در ساختمان های بلند مرتبه به کمک تکنیک تاپسیس فازی از نظر پیمانکاران

پرویز فخرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.453655.1275

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی انتخاب مصالح ساختمانی در ساختمان‌های بلند مرتبه به کمک تکنیک تاپسیس فازی از نظر پیمانکاران بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های دلفی فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی جهت شناسایی و رتبه بندی گزینه‌ها براساس شاخص‌ها ارائه شدند. نتایج روش دلفی فازی نشان داد شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
تعیین ضریب عملکرد پروژه‌های عمرانی و بهبود شاخص‌های مدیریت ارزش کسب شده (مطالعه موردی: ساختمان مرکزی شهرداری شیراز)

سیدعلی اصغر موسوی؛ علیرضا والی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.454582.1279

چکیده
  روش مدیریت ارزش کسب شده (EVM) یکی از روش‌های پرکاربرد در مدیریت پروژه جهت بررسی عملکرد و کنترل پیشرفت زمانی و هزینه‌ای پروژه می‌باشد که با استفاده از شاخص‌های کنترل زمانی و هزینه‌ای خود، توانایی پیش‌بینی وضعیت آینده پروژه از لحاظ زمان و هزینه را دارد اما این رویکرد، تحلیل ریسک و تغییر پذیری پروژه را در نظر نمی‌گیرد. هدف اصلی از انجام ...  بیشتر

مقاله مروری مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
مروری بر توسعه روش هیدرودینامیک ذرات هموار و کاربرد آن در سازه‌های دریایی

امید کرباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.455814.1285

چکیده
  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مطالعات عددی امکانات مطلوبی را جهت پژوهش در اختیار پژوهش‌گران قرار می‌دهد تا به وسیله‌ی آن به بررسی موارد مختلف بپردازند. در مدل‌سازی‌های مرسوم دو رویکرد لاگرانژی و اویلری وجود دارد. در رویکرد اویلری با شبکه‌بندی ثابت محیط، جریان سیال به محیط وارد شده و سپس متغیرهای مختلف را مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
بهسازی خواص مکانیکی خاک‌های رسی با استفاده از نانو‌سیلیس در منطقه جلفا (استان آذرباجان شرقی)

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ مهدی محمدرضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.452423.1270

چکیده
  امروزه بهسازی خاک‌های مسئله‌دار به عنوان یکی از چالش‌های مهندسان ژئوتکنیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از آنجا که خاک‌های مسئله‌دار، منشأ ثانویه دارند و حاصل هوازدگی شیمیایی هستند؛ معمولاً پراکندگی زیادی در سطح زمین دارند. از جمله خاک‌های مسئله‌دار، رس‌ها هستند که با توجه به خصوصیات ضعیف مقاومتی، مشکلات نشست و پتانسیل واگرایی ...  بیشتر

مقاله مروری مهندسی عمران-راه و ترابری
ارزیابی اثرات مخرب وجود نمک روی روسازی آسفالتی و مروری بر راهکار های نوینی جلوگیری از ایجاد یخ و یخ زدایی بر روسازی راهها و فرودگاه ها

نعمت نوروزی؛ رضا امین؛ علی خدائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.456031.1286

چکیده
  یکی از مشکلاتی که در روسازی راه‌ها و فرودگاه‌ها گریبان‌گیر سیستم حمل و نقل می‌شود، یخ‌زدگی سطح روسازی و در پی آن ایجاد حادثه و رساندن خسارات مالی و جانی به مردم است. از دیرباز، اکثر کشورهای جهان از نمک به عنوان ماده یخ‌زدا برای روسازی‌ها استفاده می‌کردند. نمک با وجود اینکه کارایی خوبی برای یخ‌زدایی دارد، اما اثرات مخربی بر روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
ارزیابی و تحلیل ریسک‌ پروژه‌های عمرانی به روش ANP

سیدعلی اصغر موسوی؛ علیرضا والی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.455757.1284

چکیده
  یکی از اهداف دانش مدیریت ساخت، شناسایی عوامل و وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده در مسیر اجرای پروژه‌ها به منظور فراهم نمودن برنامه‌های اثربخش برای رویارویی با مخاطرات احتمالی و ریسک‌های پروژه می‌باشد. ارزیابی ریسک یکی از مهم ترین عوامل در مدیریت ریسک بوده و تحقیقات نشان دهنده ضرورت استفاده از ارزیابی ریسک برای رسیدن به موفقیت در پروژه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-مدیریت ساخت
تاثیر استفاده از قیر امولسیونی کاتیونی زود‌شکن بر دوام بتن سازه ای

سلیمان جباری اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.456193.1287

چکیده
  چرخه انجماد، ذوب از عوامل آسیب بتن در مناطق سردسیر است. برای این نوع آسیبدیدگی باید دمای هوا تا حد انجماد، ذوب تغییرکند، بتن در تماس با آب یا رطوبت بوده و تخلخل بتن نامناسب باشد. پیشرفت آسیبدیدگی، به تعداد چرخه ها، دما در هنگام انجماد، تخلخل بتن و شرایط محیطی بتن بستگی دارد. در این پژوهش تاثیر افزودن قیر امولسیونی کاتیونی زود شکن، بر ...  بیشتر

مقاله مروری مهندسی عمران-راه و ترابری
بررسی نقش سیستم‌‎های حمل‎‌و‎نقل هوشمند (ITS) با رویکرد حمل‎‌و‎نقل جاده‌ای و پیاده‎‌سازی سامانه ITS در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی

عبدالعتیق امیری؛ رضا امین؛ علی خدائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.456483.1288

چکیده
  حمل‎‌ونقل کالا و مسافر به ویژه از طریق جاده‌ها و به صورت زمینی، یکی از مهم‌ترین نیاز‌های بشر از زمان‌های قدیم تا امروز بوده است. اما وجود مشکلاتی همچون آلودگی‎‌های محیط زیست در اثر حمل‌‎ونقل، افزایش خسارات در اثر تصادفات ترافیکی، کاهش منابع سوخت، مشکلات نظارت و مدیریت ترافیکی، و افزایش سرعت‌های غیرمجاز باعث شده اند تا بشر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-سازه
آثار درصد نامنظمی جرمی در ارتفاع در ساختمان کوتاه مرتبه قاب خمشی با لحاظ اندرکنش خاک-سازه

مریم کیانی؛ هوشیار ایمانی کله سر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.456462.1289

چکیده
  این مقاله به بررسی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌ قاب خمشی متوسط فولادی کوتاه مرتبه دارای درصدهای مختلف نامنظمی جرمی که مطابق با آیین‌نامه‌های ایران و معتبر خارجی طراحی‌شده، می‌پردازد. بدین منظور، سازه‌ای 3 طبقه که بر روی خاک نوع 2 استاندارد 2800 (نوع C آیین‌نامه ASCE7) و برای منطقه تهران که دارای منطقه با پهنه‌بندی خطر زلزله خیلی‌زیاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-راه و ترابری
مروری بر فناوری‌های هوش مصنوعی و کاربردهای آن در هوشمندسازی حمل و نقل

همایون سروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.458017.1292

چکیده
  این مقاله نتایج یک مطالعه از حوزه های فعالیت فعال ترین استفاده از فناوری های هوش مصنوعی را ارائه می دهد. مزیت ها و جذابیت های بارز فناوری های هوش مصنوعی برای مزیت رقابتی شرکت ها در زمینه های مختلف فعالیت در نظر گرفته شده است. هوش مصنوعی (AI) را می‌توان به عنوان توانایی یک ماشین در اجرای عملکردهای شناختی مانند درک، استدلال، یادگیری و حل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران-مدیریت ساخت
کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ارزیابی و مقایسه میزان کربن نهفته در بازسازی ساختمان های آموزشی با مصالح ساختمانی مختلف

زهرا موقر؛ روح اله طاهرخانی؛ سعید بنی هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.457939.1291

چکیده
  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ امروزه جامعه جهانی با دو پدیده اساسی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی که در پی انتشار گازهای گلخانه‌ای رخ می‌دهند روبروست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختمان‌ها و صنعت ساخت سهم عمده‌ای در ایجاد این شرایط دارند. لذا مخاطرات ناشی از این شرایط، موجب تاکید بر طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های ...  بیشتر

مقاله مروری مهندسی عمران-سازه
کاربرد روش امپدانس الکترومکانیکی به عنوان روشی نوین در برآورد زمان گیرش بتن و ملات

رمضانعلی ایزدیفرد؛ زینب قاریان پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/cpj.2024.459417.1296

چکیده
  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بتن متشکل از آب ، سیمان، سنگدانه و افزودنی‌های مناسب می‌باشد و دارای ساختاری غیرهمگن و پیچیده است. این ماده به علت فراوانی، دوام و انعطاف‌پذیری مطلوب، یکی از مصالح متداول در صنعت ساخت‌و‌ساز می‌باشد. مقاومت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی برای سنجش کیفیت بتن است. درسنین اولیه ...  بیشتر