ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت

مقاله پژوهشی مهندسی عمران
بررسی شاخص ایمنی ترافیک برون شهری ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی مرکزی و شرقی

دنیا توکلی؛ رضا امین؛ علی خدائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.402043.1208

چکیده
  هر ساله در ایران تعداد زیادی از هموطن‌هایمان در اثر تصادفات جاده‌ای کشته و زخمی می‌شوند و خسارات سنگینی به جامعه و کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد جمعیت و تردد جاده‌ای خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات بر خانواده‌ها و دولت تحمیل می‌شود و علاوه بر آن خسارت‌های روانی و اجتماعی غیر قابل جبران است. عواملی چون انسان، وسیله حمل‌ونقل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران
Architectural house design with sustainable environmental architecture approach with emphasis on maximum natural light efficiency in mountainous climates

Fahimeh Sayyari؛ Mina Mahdizadeh؛ Abbasali Sadeghi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.404907.1211

چکیده
  With growing population and increasing construction rates, demand for new materials in the building industry has also increased due to limited resources and consumables. With development in the field of materials and also the methods of inventive construction, the move to better economical and environmentally friendly buildings is imperative. One of the great new technologies of the present century is the optimization of energy consumption in architectural spaces that can be used to meet the needs of the building industry. The benefits of using this technology include energy savings and consequently ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
بررسی حس مکان در فضای سینما و معماری

فهیمه سیاری؛ مینا مهدی زاده؛ علی زینلی؛ عباسعلی صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.404935.1212

چکیده
  در این مقاله به بررسی حس مکان در سینما و معماری و تاثیر متقابل آن ها بر خلق فضای مطلوب پرداخته شده است. معماری و سینما هر دو به ایجاد فضا و روح زندگی می پردازند و در فرایند ادراک فضا و حس مکان ، هر دو به اصول مشترکی پایبندند. معماری، به تعبیری جزو کهن ترین نمودهای هنر بشری است و از سوی دیگر سینما، به عنوان هنری معاصر و به اعتقاد بسیاری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
کاربرد مهندسی ارزش در کاهش اثرات ریسک‌های عدم‌بکارگیری بتن پیشرفته در پروژه‌های ساخت

داریوش خاضعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.405068.1213

چکیده
  هدف و موضوع: بتن یکی از پرکاربردترین مصالح مورد استفاده در پروژه‌های ساخت است که تکنولوژی آن بسیار وسیع و شامل تخصص‌های متنوعی است. از طرفی اهمیت پروژه‌های عمرانی و ساخت در حوزه‌های مختلف اقتصاد و صنعت ملی کشور غیرقابل‌انکار است و از آن‌جا که این نوع پروژه‌ها ماهیتا با ریسک همراه می‌باشند، در تحقیق حاضر ریسک‌های عدم‌بکارگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران
Influential study of differential parameters in order to election of the type of special pumping stations and the suitable electric pumps

روزبه اقامجیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.408120.1217

چکیده
  The pumping station is a collection of pumps, driving forces and auxiliary equipment e.g., collector system, power supply system, and control and protection systems. Small pumping stations are usually designed in the simplest possible way for the ease of operation of auxiliary equipment. However, as the capacity of the pumping station increases, the technical complexity and design of peripheral equipment increases, which requires its own design according to the conditions, type of work, and location of the project. The choice of the type of station building, the type and capacity of the main and ...  بیشتر

مطالعه موردی مهندسی عمران
بررسی نقش تاثیر دوربین‌های کنترل سرعت بر بازدارندگی تخلفات رانندگی و کاهش تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: محور ترانزیت زنجان _ خرمدره و بالعکس)

نجیبه عزیزی؛ رضا اکبری غیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.409060.1218

چکیده
  امروزه حمل و نقل مقوله‌ای است که هر فردی به نحوی با آن ارتباط مستقیم دارد و به موازات رشد و توسعه شهرها نیاز به خدمات و تسهیلات همگانی نیز افزایش یافته است. از طرفی با توجه به افزایش جمعیت، شبکه حمل و نقل جاده‌ای و همچنین وسایل نقلیه که باعث مشکلات جدی حمل و نقل از قبیل تصادفات، ترافیک و تخلفات جاده‌ای شده است، ضرورت دارد سیاست سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران
تحلیل و پیش‌بینی شدت تصادفات جاده‌ای با استفاده از مدل لوجیت دودویی: مطالعه موردی داده‌های تصادفات رانندگی کشور کانادا سال 2019

سید امین نعمتی؛ رضا امین؛ علی خدائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.409086.1219

چکیده
  تحقیق حاضر بر روی مدل لوجیت دودویی برای پیش‌بینی احتمال مرگ رانندگان در تصادفات جاده‌ای تمرکز دارد. در این تحقیق، از داده‌های تصادفات رانندگی جاده‌ای کشور کانادا استفاده شده است. این داده‌ها در سال 2019 توسط پلیس راه جمع‌آوری شده‌اند و در پایگاه ملی داده‌های تصادفات ثبت شده‌اند. متغیر وابسته در این مدل شدت تصادف می‌باشد که یک ...  بیشتر