دوره و شماره: دوره 2، شماره 9 - شماره پیاپی 19، آذر 1399، صفحه 1-105 

مقاله پژوهشی

مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه

صفحه 11-21

پویا اکبری؛ وحید صابری؛ حمید صابری؛ فائزه اسلامی؛ عباسعلی صادقی