| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

از اعضای محترم  هیات علمی دانشگاه ها و موسسات علمی و نیز مهندسین مجرب و محترم پروژه های عمرانی،درخواست می شود تا با داوری مقالات در نشریه عمران و پروژه ضمن تاکید بر نکات آکادمیک و اجرایی، مشاوری مطمین برای مولفین بوده تا در نهایت سبب رشد و ارتقای دانش کاربردی حوزه موضوعی نشریه در کشور گردند.

لینک درخواست داوری در نشریه عمران و پروژه-کلیک کنید.


 در کل داوران دارای دو نقش اساسی در یک نشریه می باشند:

1) در خصوص ارزش کلی  یک مقاله برای انتشار نظر می دهند.

2) ارایه انتقادات سازنده به مؤلفین بدون لحاظ کردن چاپ یا رد.مقاله که این نقش برای ارتقا سطح علمی بسیار مهم است. در واقع داوران بایستی همانند یک مشاور عمل کرده و مؤلفین را برای ارتقای سطح مقاله راهنمایی کنند.


وظایف داوران (Reviewers’ Responsibility)

داوران در بررسی مقالات، می­بایست نکات ذیل را درنظر داشته­ باشند:

·         بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به­منظور بهبود، ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات.

·      اطلاع ­رسانی به سردبیر نشریه مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن داوری (به لحاظ مرتبط نبودن حوزه موضوعی مقاله با تخصص داور) و معرفی داور جایگزین در صورت پذیرفتن داوری.

·      ضرورت در نپذیرفتن مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت­های خاص به­وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می­شود و همچنین مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است.

·      داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.

·      ارزیابی دقیق مقاله و اعلام نقاط قوت و ضعف مقاله به صورتی سازنده، صریح و آموزشی.

·      مسئولیت­پذیری، پاسخگویی، وقت شناسی، علاقه­مندی و پایبندی به اخلاق حرفه­ای و رعایت حقوق دیگران.

·      عدم اصلاح و بازنویسی مقاله بر اساس سلیقه شخصی.

·      حصول اطمینان از ارجاع­دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است و همچنین یادآوری موارد ارجاع نشده در تحقیقات چاپ شده مرتبط.

·      احتراز از بازگویی اطلاعات و جزئیات موجود در مقالات برای دیگران.

·      داور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از داده­ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش­های خود یادیگران یا برای انتقاد یا بی­اعتبارسازی نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور حق انتشار جزئیات را فراتر از آنچه توسط مجله چاپ شده است، ندارد.

·      داور حق ندارد بجز با مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله را به فرد دیگری از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوری مقاله کمک نموده باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.

·      داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.

·      تلاش برای ارائه گزارش ”رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی“ و ارسال مستندات مربوطه به سردبیر نشریه.


  مقاله ای مفید در راستای مرور وظایف داوری مقالات-کلیک کنید.